Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Wyższy status CIOP
6 listopad 2002 r.

Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu 6 listopada 2002 r. wniosek ministra pracy o nadanie Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego.