01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Poważne awarie przemysłowe

Jednym z istotnych zagrożeń, szczególnie w państwach uprzemysłowionych, są zagrożenia poważnymi awariami, które często mogą mieć katastroficzne skutki. Są to awarie w instalacjach technologicznych, magazynach lub w urządzeniach transportowych, w wyniku których następuje uwolnienie do otoczenia, wybuch lub pożar, znajdujących się w tych obiektach, dużych ilości niebezpiecznych substancji chemicznych.

Skutki awarii przemysłowych i transportowych w odniesieniu do ludzi i środowiska, a także wielkość strat materialnych spowodowały, że liczne organizacje międzynarodowe oraz wiele państw...

Więcej informacji
Informacje
ogólne
Przepisy
polskie
Przepisy
międzynarodowe
Procedura
zaliczania
Procedura
zgłoszenia
PZA + SZB
Raport
o bezpieczeństwie
Plany
operacyjno-ratownicze

Zakłady
niesevesowskie

Substancje mogące
powstać w trakcie awarii

Transgraniczne
skutki awarii
Odpowiedzialność
i sankcje
Materiały dodatkowe
- do pobrania