Materiały informacyjne dot. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

 

Materiał informacyjny nt. przeciwdziałania poważanym awariom przemysłowym

Ani Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ani też żadna inna osoba działająca w jego imieniu, nie ponoszą odpowiedzialności za sposób oraz skutki wykorzystania poniższych informacji.

Opracowane w ramach pierwszego etapu zadania z zakresu służb państwowych 2.SP.20 pn. Metody szkoleniowe dedykowane do systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym (rozwiązania organizacyjne i koncepcje zarządzania) realizowanego w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2020-2022) finansowanego w 2020 roku w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

Wykaz prezentacji

  1. Prezentacja wprowadzająca   (komentarz )
  2. Kwalifikacja zakładu. Część 1   (komentarz )
  3. Definicja substancji niebezpiecznej  (komentarz )
  4. Klasyfikacja substancji niebezpiecznych   (komentarz )
  5. Definicja zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej  (komentarz)
  6. Kwalifikacja zakładu. Część 2   (komentarz ) + Ściągawka (.xlsx) łącząca klasyfikację substancji niebezpiecznych z rozporządzeniem ws kwalifikacji zakładu – plik Excel

Każdą prezentację (za wyjątkiem prezentacji wprowadzającej) kończą pytania i na kolejnym slajdzie odpowiedzi w celu umożliwienia ewaluacji wykonanego postępu oraz propozycja dalszego sposobu postępowania.

 

Wszelkie uwagi są bardzo mile widziane. Ponieważ jest to materiał, który będzie doskonalony w przeciągu następnych kilku lat bardzo proszę o wszystkie uwagi odnoszące się do opracowanego materiału przesyłać na adres agnieszka.gajek@ciop.pl. Forma uwag może być dowolna np. może to być krótki komentarza, czy przygotowanie takiego szkolenia jest dobrym pomysłem, co można poprawić, jakich informacji brakuje, co nie jest zbyt czytelnie sformułowane. Każdy!!! Komentarz merytoryczny będzie mile widziany.