Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pt.: "PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ I UCIĄŻLIWOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W OCHRONIE ZDROWIA - WYBRANE ZAGADNIENIA"

Warszawa, 14 listopada 2002 r. Seminarium odbyło się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16

Program seminarium

12.00 Otwarcie seminarium - prof.dr hab.med. Danuta Koradecka

12.10 Zagrożenia biologiczne w ochronie zdrowia - prof. dr hab. med. Janusz Cianciara - Wojewódzki Szpital Zakaźnych Warszawa

12.40 Nowoczesne środki ochrony indywidualnej dla pracowników ochrony zdrowia - prezentacja środków - dr Agnieszka Kurczewska

13.00 Przerwa na kawę/herbatę

13.10 Zawodowe czynniki ryzyka zaburzeń zdrowia reprodukcyjnego u pracowników ochrony zdrowia - dr hab. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska - Instytut Medycyny Pracy

13.30 Praca zmianowa w ochronie zdrowia - dr med. Krystyna Zużewicz

13.50 Zapobieganie ryzyku urazów kręgosłupa podczas dźwigania ciężarów - dr Tomasz Tokarski

14.10 Badanie profilaktyczne pracowników ochrony zdrowia - przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy O/Warszawa

14.30 Dyskusja i zakończenie seminarium