Krajowe Dane Statystyczne

KRAJOWE DANE STATYSTYCZNE

Statystyki i metodyka rejestracji danych dotyczące wypadków przy pracy w Polsce, zarejestrowanych przez GUS, PIP i ZUS

Międzynarodowe Dane Statystyczne

MIĘDZYNARODOWE DANE STATYSTYCZNE

Statystyki i metodyka rejestracji danych dotyczące wypadków przy pracy, zarejestrowanych w Europie i na świecie, na podstawie baz danych Eurostat i MOP

Definicje

DEFINICJE I INTERPRETACJA POJĘĆ, OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Definicja wypadku przy pracy, kryteria uznawania zdarzeń za wypadki przy pracy, rodzaje wypadków przy pracy, obowiązki pracodawcy i innych podmiotów w razie zaistnienia wypadku przy pracy

Zasady

ZASADY REJESTROWANIA I ANALIZOWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Obowiązki sprawozdawcze informacji o wypadkach przy pracy, zasady sporządzania protokołu powypadkowego i rejestru wypadków przy pracy, wskaźniki wypadków przy pracy stosowane do monitorowania i oceny bezpieczeństwa i higieny pracy

Metody

METODY BADANIA WYPADKÓW PRZY PRACY

Przegląd wybranych metod badania wypadków przy pracy, wyjaśnienie zasad zastosowania oraz kluczowych pojęć (np. przyczyna źródłowa, bariery)

Różnice

RÓŻNICE W DANYCH STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH WYPADKÓW PRZY PRACY REJESTROWANYCH W BAZACH DANYCH GUS, ZUS I PIP

Analiza różnic w danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy zgromadzonych w bazach danych GUS, ZUS i PIP. Podstawowe przyczyny różnic.