Akredytowane

CIOP-PIB zaprasza do uczestnictwa w badaniach biegłości!

Od 25.03.2020 r. CIOP-PIB posiada akredytację na organizowanie badań biegłości w zakresie pomiaru hałasu na stanowisku pracy. Zakres akredytacji PT 008

Termin badania biegłości: 25-29.10.2021 r.

Koszt udziału w 2 rundzie badania biegłości wynosi: 499 zł netto + 23 % VAT

Badanie biegłości będzie realizowane w siedzibie Instytutu w Warszawie.

Badania biegłości, zgodnie z definicją podaną w ISO/IEC Guide 43-1:1997, są postrzegane jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi pomagających laboratoriom wykazać ich kompetencje jednostce akredytującej lub innym stronom trzecim. Badania biegłości umożliwiają laboratoriom monitorowanie realizacji badań, dzięki czemu mogą być zidentyfikowane długoterminowe trendy oraz rozważone wszelkie niezbędne działania korygujące lub zapobiegawcze.

Oferujemy organizację programu badania biegłości w zakresie badań hałasu na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9612:2011 (strategia 1 – pomiary z podziałem na czynności) oraz PN-N-01307:1994.
Ogólnym celem badania jest potwierdzenie zdolności laboratoriów w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy na podstawie porównań międzylaboratoryjnych. Badania są wykonywane w kontrolowanych warunkach środowiskowych na uprzednio przygotowanym przez organizatora stanowisku pracy wyposażonym we wzorcowe źródło dźwięku.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa oraz o zapoznanie się z informacją o badaniach biegłości i instrukcją badań biegłości

Kontakt:
Koordynator: dr inż. Jan Radosz
proftest@ciop.pl, tel.: 22 623 32 99
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Pracownia Zwalczania Hałasu
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Laboratorium przystępujące do badań biegłości powinno wykonywać badania (akredytowane lub nieakredytowane) zgodnie z wymaganiami norm:

  • PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
  • PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna

Nieakredytowane

Centralny Instytut Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIP) serdecznie zaprasza do uczestnictwa w nieakredytowanym programie badań biegłości.

Nazwa programu: Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - Runda nr 1

Termin badania biegłości: wybrany dzień z tygodnia 27.09.2021 - 01.10.2021 r.

Koszt udziału: Udział w programie jest bezpłatny

Badanie biegłości będzie realizowane w siedzibie CIOP-PIB w Warszawie

Badania biegłości, zgodnie z definicją podaną w ISO/IEC Guide 43-1:1997, są postrzegane jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi pomagających laboratoriom wykazać ich kompetencje jednostce akredytującej lub innym stronom trzecim. Badania biegłości umożliwiają laboratoriom monitorowanie realizacji badań, dzięki czemu mogą być zidentyfikowane długoterminowe trendy oraz rozważone wszelkie niezbędne działania korygujące lub zapobiegawcze.

Oferujemy organizację programu badania biegłości w zakresie:

  • Prowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
  • Obiektem badań biegłości będzie oświetlenie elektryczne w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu laboratoryjnym bez udziału światła dziennego. Mierzoną wielkością będzie natężenie oświetlenia elektrycznego. Pomiary wykonywane będą w określonej przez organizatora badań liczbie punktów pomiarowych na określonych obszarach pomiarowych. Do analizy wyników zostaną wykorzystane wartości średnie natężenia oświetlenia elektrycznego (Eśr) oraz równomierności oświetlenia (U0) w poszczególnych obszarach.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o wypełnienie załączonej karty uczestnictwa oraz o zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami: informacją o badaniach biegłości i instrukcją badań biegłości

Kontakt:
Koordynator: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, profesor CIOP-PIB
e-mail: agwol@ciop.pl; tel. 22 623 46 55

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Laboratorium przystępujące do badań biegłości powinno wykonywać badania (akredytowane lub nieakredytowane) zgodnie z własną metodyką badawczą opartą na procedurach ustanowionych przez laboratorium z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 12464-1:2012.