CIOP-PIB zaprasza do uczestnictwa w badaniach biegłości!

 

Od 25.03.2020 r. CIOP-PIB posiada akredytację na organizowanie badań biegłości w zakresie pomiaru hałasu na stanowisku pracy. Zakres akredytacji PT 008

 

 

Termin badania biegłości: 01-05.03.2021 r.

 

Koszt udziału w 2 rundzie badania biegłości wynosi: 700 zł netto + 23 % VAT

 

Badanie biegłości będzie realizowane w siedzibie Instytutu w Warszawie.

 

 

Badania biegłości, zgodnie z definicją podaną w ISO/IEC Guide 43-1:1997, są postrzegane jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi pomagających laboratoriom wykazać ich kompetencje jednostce akredytującej lub innym stronom trzecim. Badania biegłości umożliwiają laboratoriom monitorowanie realizacji badań, dzięki czemu mogą być zidentyfikowane długoterminowe trendy oraz rozważone wszelkie niezbędne działania korygujące lub zapobiegawcze.

 

 Oferujemy organizację programu badania biegłości:

 

  • w zakresie badań hałasu na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9612:2011 (strategia 1 – pomiary z podziałem na czynności) oraz PN-N-01307:1994.

 

Ogólnym celem badania jest potwierdzenie zdolności laboratoriów w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy na podstawie porównań międzylaboratoryjnych. Badania są wykonywane w kontrolowanych warunkach środowiskowych na uprzednio przygotowanym przez organizatora stanowisku pracy wyposażonym we wzorcowe źródło dźwięku. Program badań biegłości realizowany jest wg modelu 2 - program jednoczesnego uczestnictwa obejmującym pojedyncze rundy.

 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa

oraz o zapoznanie się z informacją o badaniach biegłości i instrukcją badań biegłości

 

Kontakt:

Koordynator: dr inż. Jan Radosz

jarad@ciop.pl, tel.: 22 623 32 99

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Pracownia Zwalczania Hałasu
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

 

Laboratorium przystępujące do badań biegłości powinno wykonywać badania (akredytowane lub nieakredytowane) zgodnie z wymaganiami norm:

 

PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy.

Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów

 

PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas.

Metoda techniczna