wspomagająca zadania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego
spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy
  WYSZUKIWANIE w bazie substancji
  
Konferencja - Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca

AKTUALNOŚCI

06 września 2021

Ukazały się nowe normy z zakresu ochrony czystości powietrza na oznaczanie buta-1,3-dienu, propano-1,3-sultonu, arsenu i jego nieorganicznych związków, 2-toliloaminy, ftalanu dimetylu oraz 2-nitroanizolu na stanowiskach pracy … news3

31 sierpnia 2021r. odbyła się konferencja „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca” - Nadal jest możliwość jej obejrzenia i wysłuchania wykładów Zapraszamy! … news3

23 sierpnia 2021

Zachęcamy do zarejestrowania się na konferencję online „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca” w dniu 31.08.2021 r. poprzez stronę Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle na targach ITM Industry Europe ... news3

Program znajdziecie Państwo na stronie Konferencji

 

DEFINICJE

DEFINICJE
Zbiór definicji związanych z występowaniem/stosowaniem substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy

OCENA NARAŻENIA

OCENA NARAŻENIA
Informacje z zakresu oceny narażenia związanego z występowaniem substancji chemicznych na stanowisku pracy

OCENA RYZYKA

OCENA RYZYKA
Substancje chemiczne w środowisku pracy - metody oceny ryzyka i działania prewencyjne

PODSTAWY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE
Zbiór obowiązujących aktów prawnych krajowych i UE dotyczących substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE
Istotne informacje na temat substancji chemicznych o ustalonych wartościach normatywów higienicznych

BAZA WYNIKÓW POMIARÓW

BAZA WYNIKÓW POMIARÓW
Zbiór rzeczywistych wyników pomiarów substancji chemicznych i oceny ryzyka zawodowego w przykładowych zakładach pracy

BAZA DOTYCZĄCA PYŁÓW

BAZA DOTYCZĄCA PYŁÓW
Materiał dotyczący oceny narażenia zawodowego na pyły oraz przykładowe wyniki pomiarów w wybranych procesach technologicznych

DOBRE PRAKTYKI

PROGRAM DO OCENY RYZYKA METODĄ JAKOŚCIOWĄ
Program do oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych stwarzających zagrożenie na wybranym stanowisku pracy metodą uproszczoną

MATERIAŁY INFORMACYJNE

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Zbiór materiałów informacyjnych, poradników i zaleceń z dziedziny zagrożeń chemicznych i pyłowych, opracowanych w CIOP-PIB