wspomagająca zadania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego
spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy
  WYSZUKIWANIE w bazie substancji
  
Konferencja - Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca

AKTUALNOŚCI

20 maja 2021

31 sierpnia 2021r. organizujemy konferencję w formule on-line, pn. "Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca". Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Zapraszamy … news3

5 marca 2021

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla dalszych użytkowników i dystrybutorów chemikaliów. Są to profesjonalne szkolenia on-line z zakresu zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w oparciu o przepisy rozporządzeń REACH i CLP … news3

1 marca 2021

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2021 poz. 279) … news3

DEFINICJE

DEFINICJE
Zbiór definicji związanych z występowaniem/stosowaniem substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy

OCENA NARAŻENIA

OCENA NARAŻENIA
Informacje z zakresu oceny narażenia związanego z występowaniem substancji chemicznych na stanowisku pracy

OCENA RYZYKA

OCENA RYZYKA
Substancje chemiczne w środowisku pracy - metody oceny ryzyka i działania prewencyjne

PODSTAWY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE
Zbiór obowiązujących aktów prawnych krajowych i UE dotyczących substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE
Istotne informacje na temat substancji chemicznych o ustalonych wartościach normatywów higienicznych

BAZA WYNIKÓW POMIARÓW

BAZA WYNIKÓW POMIARÓW
Zbiór rzeczywistych wyników pomiarów substancji chemicznych i oceny ryzyka zawodowego w przykładowych zakładach pracy

BAZA DOTYCZĄCA PYŁÓW

BAZA DOTYCZĄCA PYŁÓW
Materiał dotyczący oceny narażenia zawodowego na pyły oraz przykładowe wyniki pomiarów w wybranych procesach technologicznych

DOBRE PRAKTYKI

PROGRAM DO OCENY RYZYKA METODĄ JAKOŚCIOWĄ
Program do oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych stwarzających zagrożenie na wybranym stanowisku pracy metodą uproszczoną

MATERIAŁY INFORMACYJNE

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Zbiór materiałów informacyjnych, poradników i zaleceń z dziedziny zagrożeń chemicznych i pyłowych, opracowanych w CIOP-PIB