Wyszukiwanie w bazie substancji

 
BAZA DOTYCZĄCA PYŁÓW

Materiał dotyczący oceny narażenia zawodowego na pyły obejmuje zagadnienia z zakresu identyfikacji pyłów występujących w powietrzu na stanowiskach pracy, zasad pobierania próbek powietrza, zalecanych norm i metod pomiarów pyłów, informacje na temat oceny zgodności z NDS i narażenia łącznego, jak również wyniki pomiarów wraz z charakterystyką stanowiska pracy/ procesu w wybranych procesach technologicznych (w opracowaniu).