Bezpłatne materiały informacyjne BHP

Wprowadzenie

Bezpłatne materiały informacyjne BHP przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Koordynator programu:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.