Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium online pt. „Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia strażaków”
Data: 31.05.2023 r., godz. 10.00 - 13.00, online

 

Zapraszamy na seminarium online pt. „Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia strażaków”, które odbędzie się 31 maja 2023 r.

 

 

Data: 31.05.2023 r., godz. 10.00 - 13.15

Miejsce: ONLINE

 

  Poniżej znajduje się link do seminarium:

 

Udział w webinarium jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymaga zarejestrowania.

Link do rejestracji: https://rejestracjaudziału/seminariumCIOP-PIB

 

Klauzula RODO.

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

10:00 – 10:05

Powitanie i otwarcie seminarium
 - dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, profesor Instytutu, dyrektor CIOP-PIB

10:05-10:35

Program profilaktyki i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i depresji u strażaków.    

- prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Instytut Psychiatrii i Neurologii

10.35-11.05

Obciążenie cieplne strażaka.

- dr inż. Magdalena Młynarczyk, kierownik Pracowni Obciążeń Termicznych, CIOP-PIB

10:45 – 11:05

Substancje niebezpieczne emitowane podczas pożarów tworzyw sztucznych.

- dr inż. Monika Borucka, Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego, CIOP-PIB

11.25-11.45

Zagrożenia pożarowe związane ze spalaniem płyt warstwowych stosowanych jako materiał izolacyjny.

- dr inż. Mizera Kamila, Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego, CIOP-PIB

11.45-11.55 

Przerwa

11.55-12.15 

Rozpoznanie i ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych podczas działań służbowych straży pożarnej.

- dr hab. inż. Jolanta Karpowicz, kierownik Zakładu Bioelektromagnetyki,CIOP-PIB

12.15-12.35 

Zastosowanie indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w akcjach straży pożarnej.

- dr hab. inż. Krzysztof Baszczyński, kierownik Pracowni Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości,CIOP-PIB

12.35-12.55

Ochrona układu oddechowego podczas gaszenia pożarów terenów otwartych.

- dr Małgorzata Okrasa, kierownik Pracowni Ochron Oczu i Twarzy, CIOP-PIB

12.55-13.10 

Znaczenie czyszczenia odzieży ochronnej strażaków w celuograniczenia narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne.

- dr. inż. Sylwia Krzemińska, Pracownia Odzieży Ochronnej, CIOP-PIB

13.10-13.15 

Zakończenie spotkania

- dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, profesor Instytutu, dyrektor CIOP-PIB

 

Seminarium organizowane z wykorzystaniem wyników III, IV i V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanych w latach 2014-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.