Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

„Bezpieczeństwo strażaków w działaniach ratowniczych”
17-18 października 2023 r.

 

 

Akademia Pożarnicza
(do 1.08.2023 Szkoła Główna Służby Pożarniczej)
wraz ze współorganizatorami (m.in. CIOP-PIB)

 

serdecznie zapraszają na konferencję naukową:

 

„BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH”
17-18 października 2023 r.

 

CEL KONFERENCJI

 

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń środowiska akademickiego, instytutów naukowych, szkół pożarniczych i ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa w obszarze bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych. Konferencja naukowa umożliwi prezentację najnowszych wyników badań, dobrych praktyk, projektów, osiągnięć i wyzwań związanych z bezpieczeństwem strażaków i występujących zagrożeń w środowisku ich pracy, m.in.:

 • kultury bezpieczeństwa w działaniach ratowniczych,
 • profilaktyki zdrowotnej,
 • środków ochrony indywidualnej,
 • sprzętu, technik i taktyki wykorzystywanej podczas prowadzenia działań ratowniczych,
 • projektowania obiektów budowlanych,
 • oddziaływania występujących zagrożeń na środowisko naturalne.

 

Założeniem organizatorów jest poddanie pogłębionej analizie wzajemnego wpływu innowacyjnych technologii w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pracą strażaków.

 

FORMA I MIEJSCE KONFERENCJI

 

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnie w Auli A2 SGSP (obiekt 02, bud F, II piętro) i na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz online). W pierwszym dniu konferencji zaprezentowane zostaną wyniki prowadzonych badań, natomiast w drugim dniu odbędą się praktyczne pokazy sprzętu, najnowszych technik ratowniczych i nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych. Ostateczny program zostanie podany po zgłoszeniu się wszystkich prelegentów.

 

TEMATY WYSTĄPIEŃ PRELEGENTÓW CIOP-PIB

 

 • Obciążenie cieplne strażaków - rola odzieży ochronnej.
 • Zaburzenia odporności u strażaków – czynniki zawodowe i pozazawodowe.
 • Zagrożenia pożarowo-wybuchowe stwarzane przez środki ochrony roślin dla strażaków.
 • Pellet jako materiał stwarzający zagrożenie pożarowe dla strażaków.
 • Wstępne wyniki badań dla środków ochrony indywidualnej poddanych w symulowanych warunkach zdarzeniom radiacyjnym.
 • Nowe wymagania dla kominiarek strażackich przeznaczonych do stosowania podczas gaszenia pożarów na przestrzeniach otwartych.
 • Zanieczyszczenie substancjami chemicznymi odzieży ochronnej dla strażaków.
 • Wybrane aspekty stosowania środków ochrony indywidualnej przez strażaków podczas działań ratowniczych w przestrzeni otwartej.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI

 

Wspólnie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej (niebawem Akademią Pożarniczą) konferencję organizują:

 1. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 2. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy,
 3. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
 4. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
 5. Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego,
 6. Fundacja cfbt.pl.

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

 

Więcej informacji