USŁUGI INFORMACYJNE

 

USŁUGI INFORMACYJNE

 

Instytut oferuje usługi w zakresie informacji naukowej z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i wielu tematów pokrewnych.

Usługi są  realizowane przez Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji (więcej), z wykorzystaniem m.in. zasobów Biblioteki CIOP-PIB.

 

Biblioteka udostępnia specjalistyczny księgozbiór około 40.000 vol. polskiej i zagranicznej literatury naukowej, jak również   85 tytułów czasopism zagranicznych oraz 245 polskich czasopism (w tym 123 czasopisma naukowe i specjalistyczne). Elektroniczny katalog zbiorów Biblioteki  prowadzony jest w systemie ALEPH i jest dostępny w sieci Internet (wiecej).

 

Kontakt:

dr Witold Sygocki
Kierownik Ośrodka Informacji Naukowej i Dokumentacji
wisyg@ciop.pl, tel.: 22 623 36 88