Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

V KRAJOWA KONFERENCJA: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie "Doskonalenie metod prewencji wypadkowej" 2 - 3 października 2006 r., Toruń

 

V Krajowa Konferencja dotycząca doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Tym razem tematyka Konferencji koncentrowała się na aspektach prewencji wypadkowej.
Celem Konferencji było przedstawienie i omówienie najnowszych koncepcji oraz praktycznych rozwiązań w tym zakresie. Konferencja skierowana jest do szerokiego grona ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, reprezentujących przedsiębiorstwa i ich organizacje, instytucje rządowe, organy nadzoru nad warunkami pracy, jednostki badawczo-rozwojowe oraz inne instytucje i organizacje działające w dziedzinach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii .

 

 

Szczegółowe informacje