01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Aktywne metody redukcji hałasu

Aktywne metody redukcji hałasu

Hałas i wibracje należą do podstawowych zagrożeń w środowisku. Jak wykazały opublikowane w Polsce raporty hałas i wibracje są przyczyną powszechnej degradacji środowiska w tym również środowiska przyrodniczego. Świadczy o tym fakt, że hałas o ponadnormatywnym poziomie obejmuje 21% obszaru Polski, a na jego oddziaływanie jest narażona znaczna część ludności kraju tj. około 33%.

Hałas jest podstawowym zagrożeniem w środowisku pracy. Na ogólną liczbę ok. 979 tysięcy pracowników zatrudnionych w Polsce w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi oraz uciążliwymi około 326 tysięcy
jest narażonych na hałas. Zwalczanie hałasu i wibracji stało się więc koniecznością.

Więcej informacji
Aktywna
redukcja
Historia
Algorytmy
Elementy