Aktywne metody redukcji hałasu

Wprowadzenie

Hałas i wibracje należą do podstawowych zagrożeń w środowisku. Jak wykazały opublikowane w Polsce raporty hałas i wibracje są przyczyną powszechnej degradacji środowiska w tym również środowiska przyrodniczego. Świadczy o tym fakt, że hałas o ponadnormatywnym poziomie obejmuje 21% obszaru Polski, a na jego oddziaływanie jest narażona znaczna część ludności kraju tj. około 33%.

Więcej informacji