Książki

 

A
Proceedings of ACTIVE 1999 - The 1999 International Symposium on Active Control of Sound and Vibration, Fort Lauderdale, Florida, USA  -  Volume 1 & 2
Proceedings of ACTIVE 2002 - The 2002 International Symposium on Active Control of Sound and Vibration, Southampton, United Kingdom -  Volume 1 & 2
Augustyńska Danuta (red.), Zawieska M. Wiktor (red.), Ochrona przed hałasem i drganiami w środowisku pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 1999
B
Bismor Dariusz, Adaptive Algorithms for  Active Noise Control in an Acoustic Duct, Jacek Skalmierski Computer Studio, Gliwice, 1999
C
Crocker Malcolm J. (ed.), Handbook of Acoustics, John Wiley & Sons Inc., New York, USA, 1976
Cytowski Jerzy, Metody i algorytmy sztucznej inteligencji w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1999
D
Duch Wodzisław (red.), Korbicz Józef (red.), Rutkowski Leszek (red.), Tadeusiewicz Ryszard (red.),  Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Tom 6, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2000 
E
Elia Nicola, Dahleh Munther A., Computational Methods for Controller Design, Springer-Verlag London Limited, 1998
Engel Zbigniew, Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, wydanie drugie poprawione i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001
Engel Zbigniew, Makarewicz Grzegorz, Morzyński Leszek, Zawieska M. Wiktor, Metody aktywne redukcji hałasu, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 2001
Engel Zbigniew, Kowal Janusz, Sterowanie procesami wibroakustycznymi, Wydawnictwa AGH, Kraków, 1995
F
 Feldbaum A. A., Układy elektryczne regulacji automatycznej, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa, 1958
G
Gołaś Andrzej (red.), Podstawy sterowania dźwiękiem w pomieszczeniach, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 1997
H
Hansen Colin H., Snyder Scott D., Active Control of Noise and Vibration, first edition, E & FN Spoon, London, 1997
Haupt Randy L., Haupt Sue Ellen, Practical genetic algorithms, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA, 1998
Hänsel Horst, Podstawy rachunku błędów, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa, 1968
I
Izydorczyk Jacek, Płonka Grzegorz, Tyma Grzegorz, Teoria sygnałów - Wstęp, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 1999
J
Jury Eliahu I., Przekształcenie Z i jego zastosowania, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa, 1964
K
Kacprzyk Janusz, Wieloetapowe sterowanie rozmyte, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001
Kaczmarska Anna, Augustyńska Danuta, Engel Zbigniew, Górski Paweł, Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 2001
Kochenburger Ralph J., Modelowanie układów dynamicznych przy użyciu maszyn matematycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1975
Kosiński Robert A., Sztuczne sieci neuronowe - Dynamika nieliniowa i chaos, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002
L

I. D. Landau, R. Lozano,  M. M'Saad, Adaptive Control, Springer-Verlag London Limited, 1998

M
Makarewicz Grzegorz, Wybrane cyfrowe systemy aktywnej redukcji hałasu, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2002
Marven Craig, Ewers Gillian, Zarys cyfrowego przetwarzania sygnałów, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1999
Mishkin Eli (red.), Braun Ludwig (red), Adaptacyjne układy sterowania automatycznego, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1965
Mitra Sanjit K. (ed.), Kaiser James F. (ed.), Handbook for Digital Signal Processing, John Wiley & Sons, New York, USA, 1993
Motchenbacher C. D., Connelly J. A., Low-Noise Electronic System Design,  John Wiley & Sons, Inc., New York, USA, 1993
N
Nelles Oliver, Nonlinear System Identification, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Germany, 2001
Niederliński Antoni, Mościński Jerzy, Ogonowski Zbigniew, Regulacja adaptacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995
Nise Norman S., Control Systems Engineering, Addison Wesley Longman Inc., second edition, 1995
O
Oppelt Winfried, Poradnik techniki regulacji, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1958
Osowski Stanisław, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, wydanie drugie, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa, 1996
Osowski Stanisław, Modelowanie układów dynamicznych z zastosowaniem języka SIMULINK, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997
P
Pawełczyk Marek, Active Noise Control for Compact Acoustic Plants, Jacek Skalmierski Computer Studio, Gliwice, 1999
Piegat Andrzej, Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 1999
R
Rutkowski Leszek, Filtry adaptacyjne i adaptacyjne przetwarzanie sygnałów: teoria i zastosowania, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa, 1994 
S
II Szkoła "Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu", Kraków-Zakopane, 1995
III Szkoła "Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu", Kraków-Zakopane, 1997
IV Szkoła "Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu", Kraków-Krynica, 1999
V Szkoła "Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu", Kraków-Krynica, 2001

Savant C. J., Podstawy projektowania układów regulacji automatycznej, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1960

Skalmierski Bogdan, Tylikowski Andrzej, Stabilność układów dynamicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1973
Söderström Torsten, Stoica Petre, Identyfikacja systemów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997
Spooner Jeffrey T., Maggiore Manfredi, Ordóñez Raúl, Passino Kevin M.,  Stable Adaptive Control and Estimation for Nonlinear Systems, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002
Szabatin Jerzy, Podstawy teorii sygnałów, wydanie trzecie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2000

Szopliński Zbigniew, Automatyka stosowana, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1980

T
Tadeusiewicz Ryszard, Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1998
Thaler George J., Pastel Marvin P., Nieliniowe układy automatycznego sterowania - analiza i projektowanie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1965
Tymowski Janusz, Automatyzacja procesów technologicznych w przemyśle maszynowym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1966
Y
Yager Ronald R., Filev Dimitar P., Podstawy modelowania i sterowania rozmytego, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1995

 

© 2002-2004 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy www.anc.pl, www.ciop.pl