Europejska kampania informacyjna 2016-2017

 
         

 

 

Komitet Zdrowia Publicznego PAN
– Patron merytoryczny
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
– Patron honorowy
   

 

   PODSUMOWANIE KAMPANII

 

 

Kampania w liczbach:

 • 20 konferencji, seminariów i warsztatów
 • 3,5 tys. bezpośrednich uczestników wydarzeń
 • 46 partnerów kampanii
 • 6 laureatów Konkursu Dobrych Praktyk
 • 46 tys. egz. materiałów informacyjnych
 • 2 tys. szt. Materiałów promocyjnych
 • strona na Facebooku

 

PARTNERZY KAMPANII

 

 

 

 
 

 Alstom Konstal S.A.
Apator S.A.
APP Sp. z o.o.
AQUA-Sopot
ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
Areszt Śledczy w Choszcznie
Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim
Areszt Śledczy w Międzyrzeczu
Areszt Śledczy w Szczecinie
Areszt Śledczy w Świnoujściu
ATC S.C.

 

Berger Beton Sp. z o.o.
BHP Professional Advice Milena Kowalik-Szeruga

 

Carrefour Polska Sp. z o.o.
Cemex Polska Sp. z o.o.
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

 

DECORA S.A.
Diversity Hub

 

Eiffage Polska Budownictwo S.A.
EMAT HRC Elżbieta Matysiak
EMAT Włodzimierz Matysiak

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

ISS Facility Services Spółka z o.o

 

Kaja Bogdan Bończyk
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny Gdańsk

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
MiRP Szkolenia Doradztwo Rafał Peryt
Moderator Ośrodek Szkoleń
MCS Sp. z o.o.

 

Navi BHP Anna Kostecka

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP O/Gdańsk
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "Twoja Przyszłość"

 

Polbruk S.A.
Polskie Forum HR
PPHU KARAT Agnieszka Greliak – galwanizernia
P.W. Kurowski Sławomir Kurowski

 

SAG-DG Sp. z o. o.
Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Łodzi
Stowarzyszenie Zdrowa Praca

 

Vademecum Ochrony Pracy

 

Zakład Karny w Brzegu
Zakład Karny w Goleniowie
Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim
Zakład Karny w Nowogardzie
Zakład Karny w Stargardzie
Zakład Usługowy BUTOWSKI

 

 

 

O Kampanii

Informacje ogólne
Europejska Kampania 2016-2017 dotyczy problemów starzejącego się społeczeństwa w środowisku pracy...
więcej

Wydarzenia

Działania Kampanii
Polska edycja Kampanii obejmuje przedsięwzięcia promujące efektywne zarządzanie wiekiem w pracy ...
więcej

Weź udział w Kampanii

Zaproszenie do udziału
W kampanii mogą wziąć udział organizacje o dowolnej wielkości i z dowolnego sektora oraz osoby indywidualne...
więcej

 

Dlaczego ten temat?

-        populacja pracowników w Europie starzeje się — wynika z tego dłuższe życie zawodowe

-        obserwowany jest ogólny niedobór siły roboczej i wykwalifikowanych pracowników

-        coraz większa jest liczba pracowników z problemami zdrowotnymi i przewlekłymi chorobami

-        coraz częściej pojawiają się problemy związane z wydajnością i poziomem absencji

-        w kontekście starzejącej się siły roboczej zarządzanie bezpieczeństwem pracy wymaga podejścia wieloaspektowego

Jakie są cele kampanii?

-        promowanie zrównoważonej pracy, już od początku życia zawodowego oraz zdrowego starzenia się

-        podkreślanie znaczenia profilaktyki zdrowotnej przez całe życie zawodowe pracownika

-        wspieranie pracodawców i pracowników (w tym szczególnie w MŚP) przez dostarczanie informacji i narzędzi pomocnych w zarządzaniu
-        bezpieczeństwem pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej

-        ułatwianie wymiany informacji, identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk.

 

Jakie są główne obszary tematyczne kampanii?

-        profilaktyka zdrowotna przez całe życie zawodowe — podejście holistyczne

-        zdolność do pracy i równowaga między wymogami związanymi z pracą a indywidualnymi zasobami

-        ocena ryzyka uwzględniająca różnorodność pracowników

-        dostosowanie miejsc pracy do wieku i możliwości pracowników

-        zapobieganie niepełnosprawności, rehabilitacja i powrót do pracy

-        uczenie się przez całe życie

-        promowanie zdrowia w miejscu pracy

-        zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie bezpieczeństwem pracy

 

Kto jest organizatorem kampanii?

Kampania jest przedsięwzięciem koordynowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i organizowanym w ponad 30 państwach UE.

W każdym kraju kampania jest współorganizowana i  wspierana przez sieć partnerów: krajowe punkty centralne (w Polsce jego rolę pełni CIOP-PIB), oficjalnych partnerów kampanii, europejskich partnerów społecznych, partnerów medialnych, Europejską Sieć Przedsiębiorczości (EEN), instytucje i agencje UE.

mniej

Działania Kampanii

 

Konferencje i seminaria krajowe
Prezentacje nt. kampanii w firmach i organizacjach, na zaproszenie zainteresowanych firm
Publikacje, materiały informacyjne, strona internetowa  https://bezpieczni.ciop.pl/, Facebook.
Współpraca z partnerami kampanii: firmami i organizacjami które chcą się zaangażować w promowanie idei kampanii wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych.
Współpraca z mediami
           odbyły się:
Konferencja pn. „Pracuj na zdrowie” zamykająca polską edycję europejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, 14 listopada 2017 r., Poznań,
(główny organizator: CIOP-PIB)
- Program Konferencji
Galeria zdjęć
Konferencja pn. „MIĘDZY POKOLENIAMI - Zarządzanie wiekiem i energią pracowników”, 12 września 2017 r., Łódź,
(główny organizator: Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy)
- Program Konferencji
Konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe i różnorodność pracowników jako wyzwanie dla firm i organizacji”, 17 maja 2017 r., Rzeszów,
(główny organizator: CIOP-PIB)
- Program Konferencji
Konferencja pn. „Zdrowie pracowników a efektywność organizacji”, 27 października 2016 r., Wrocław,
(organizatorzy: Stowarzyszenie Zdrowa Praca, NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa i CIOP-PIB)
- Program Konferencji

Pokaz filmu „Automatic Fitness”, 27 października, Wrocław

Seminarium  pn. "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” , 25 października 2016 r., Warszawa
(główny organizator: Eiffage Polska Budownictwo S.A)

- Program Seminarium

Konferencja pn. "Zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa”,
24 października 2016 r., Starogard Gdański, 
(główny organizator: POLPHARMA S.A.)
- Program Konferencji
Pokaz filmu „Automotic Fitness”– 13 października 2016 r., Warszawa
Konkurs Dobrych Praktyk (zgłoszenia były przyjmowane do 30 września 2016 r.). Więcej informacji w zakładce Konkurs
Konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe” 28 września 2016 r., Gdańsk
(we współpracy z OSPSBHP Oddział Gdański)
Program i formularz zgłoszeniowy (.doc)
Galeria zdjęć
Konferencja pn. "Bezpieczni w pracy i w domu", 9 września 2016 r., Jabłonna k. Warszawy.
Główny organizator: Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB.
Program konferencji
Galeria zdjęć
Konferencja pn. "Zrównoważone życie zawodowe – wyzwanie dla pracodawców i pracowników", Kraków, 28 czerwca 2016 r.
Program
Galeria zdjęć
Konferencja pn. "W jednej drużynie. Zarządzanie różnorodnością w pracy"
23 czerwca  – Łódź (we współpracy z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości)

Program
Galeria zdjęć
Pokaz filmu pt. „Winobranie” i panel dyskusyjny z udziałem ekspertów - dla studentów Politechniki Częstochowskiej i Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, 14 czerwca 2016 r.
Program
Galeria zdjęć
Konferencja pn. „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego” 9 czerwca 2016 r. – Łódź (główny organizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Program konferencji
Galeria zdjęć
Konferencja 6-7 czerwca, Kielce (główny 0rganizator: Instytut Ochrony Środowiska),
strona konferencji: http://konferencjaedu.ios.org.pl/
Galeria zdjęć
Konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe” i piknik edukacyjny „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” – 3 czerwca 2016 r., Starachowice.
Program konferencji i zaproszenie 
Galeria zdjęć
Piknik edukacyjny - Plakat
Galeria zdjęć
Międzynarodowa Konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe” - 18 maja 2016 r., CIOP-PIB, Warszawa
Program konferencji
Otwarcie prasowe polskiej edycji kampanii z udziałem Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz dr Christy Sedlatschek, Dyrektora EU-OSHA - 18 maja 2016 r., CIOP-PIB, Warszawa
Program spotkania prasowego
Udostępnienie materiałów informacyjnych uczestnikom Międzynarodowych Targach SAWO 2016 na stoisku CIOP-PIB, 27-28 kwietnia 2016 r., Poznań
   
 

wzięliśmy udział:

Spotkanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy Oddział Warszawa Centrum, 21 września 2016 r., Warszawa
Program 
Galeria zdjęć
Pokaz filmu „Winobranie” i prezentacja kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” podczas Krajowej Narady Głównej Inspekcji Sanitarnej, 30-31 maja 2016 r., Gdańsk
mniej

Weź udział w kampanii

 

W kampanii mogą wziąć udział organizacje o dowolnej wielkości i z dowolnego sektora oraz osoby indywidualne. Zachęcamy do:

-      upowszechniania materiałów kampanii w swoich miejscach pracy

-      udziału w wydarzeniach kampanii, albo też ich organizowania

-      stosowania i propagowania narzędzi wspierających zarządzanie wiekiem w pracy
        (https://healthy-workplaces.eu/pl/healthy-workplaces-all-ages-e-guide)

-      dołączenie do grona partnerów kampanii

-      śledzenie aktualnych informacji przekazywanych poprzez media społecznościowe
        (https://www.facebook.com/Bezpieczni-na-starcie-zdrowi-na-mecie-509654642567883/)

 

Partnerzy kampanii

Zapraszamy do współpracy organizacje, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne, które chcą się zaangażować w promowanie idei kampanii wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych.

 

 

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera

 

Zgłoszenie partnerstwa  

 

 

Kontakt z organizatorami kampanii w Polsce:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 22 623 36 77, 623 37 22, email:focalpoint.pl@ciop.pl
www.ciop.pl

mniej

Konkurs

Europejski Konkurs Dobrych Praktyk
Konkurs związany z bieżącą Kampanią ma na celu wyróżnienie aktywnego zarządzania wiekiem starzejącej się siły roboczej...
więcej

Partnerzy

Partnerzy Kampanii
Zostań PARTNEREM Kampanii "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" !
więcej

Kontakt

Organizatorzy Kampanii w Polsce
Organizatorem polskiej edycji Kampanii jest Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA umiejscowiony w CIOP-PIB...
więcej

FINAŁ KRAJOWEGO ETAPU KONKURSU DOBRYCH PRAKTYK

 

Z przyjemnością informujemy, że Jury rozstrzygnęło krajowy etap europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk, organizowanego w ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

 

Laureatami konkursu zostali:

 

I miejsce: Cemex Polska Sp. z o.o.

II miejsce: EmiTel Sp. z o.o.

III miejsce: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Szczecinie

 

Jury zdecydowało się przyznać dodatkowe wyróżnienia dla:

 • Dell Products Poland Sp. z o.o.
 • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
 • Orange Polska S.A.

 

Decyzją Jury do europejskiego etapu konkursu zostali nominowani:

 • Cemex Polska Sp. z o.o. w kategorii „Organizacja zatrudniająca powyżej 100 pracowników
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Szczecinie - w kategorii „Organizacja zatrudniająca do 100 pracowników

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Dziękujemy także za wszystkie prace zgłoszone do konkursu, które, mimo że nie znalazły się wśród nagrodzonych rozwiązań, przedstawiają cenne i godne uwagi działania.

 

Tematy nagrodzonych prac:

 

Cemex Polska Sp. z o.o.: „Zarządzania różnorodnością na przykładzie zarządzania wiekiem - dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w wieku 50+”
EmiTel Sp. z o.o.: „Działania mające na celu utrzymanie i poprawę zdrowia pracowników, skierowane do wszystkich grup wiekowych”
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Szczecinie:
„Program promocji zdrowia W służbie – w formie, skierowany do funkcjonariuszy rozpoczynających służbę”
Dell Products Poland Sp. z o.o.: „Dobre praktyki w zakresie promocji zdrowia i bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym”
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.: „Bezpieczeństwo dla zdrowia”
Orange Polska S.A.: Zdrowie na tak – program dla pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością”

 

 

_______________________________

 

Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

 

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap krajowy – organizowany przez Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB oraz etap europejski – organizowany przez EU-OSHA w Bilbao.

 

Zgodnie z przesłaniem konkursu, na etapie krajowym Jury wyróżniło przede wszystkim te rozwiązania, które są wzorcowymi przykładami zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy w kontekście starzejącej się kadry pracowniczej, stosowania profilaktyki zdrowotnej przez całe życie zawodowe oraz dostosowania miejsc pracy do wieku i możliwości pracowników.

 

Na etapie krajowym przyznano 3 nagrody pieniężne w wysokości:

I miejsce – 4 500 zł

II miejsce – 3 500 zł

III miejsce – 2 500 zł

 

Wręczenie nagród laureatom edycji krajowej odbyło się pod 19 października 2016 r. w Międzyzdrojach.

Nagrodzone rozwiązania będą opublikowane w prasie branżowej oraz na stronach internetowych Instytutu i kampanii.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ceremonię wręczenia nagród na etapie europejskim zaplanowano na wiosnę 2017 r.

 

 

Przedstawione rozwiązania były oceniane przez Jury na podstawie wniosków konkursowych przygotowanych przez uczestników konkursu. Organizatorzy przyjmują, że zgłoszenie wniosku do Konkursu jest jednoznaczne z deklaracją wdrożenia w przedsiębiorstwie/organizacji przedstawionych w nim praktyk.

mniej

 

Lista partnerów  

 

Zapraszamy do współpracy organizacje, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne, które chcą się zaangażować w promowanie idei kampanii wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych.

 

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera

 

Zgłoszenie partnerstwa  

 

 

 

 

 

 

mniej
 

Kontakt z organizatorami kampanii w Polsce:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA

Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Tel. 22 623 36 77, 623 37 22, email:focalpoint.pl@ciop.pl

www.ciop.pl/KPC

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

mniej