Stanowiska pracy
OSŁONY W MEBLARSTWIE

 

OSŁONY W MEBLARSTWIE

 

W przemyśle meblowym źródłami zagrożeń mechanicznych są przede wszystkim poruszające się narzędzia tnące i części obrabiarek do drewna oraz wewnątrzzakładowe środki transportu, a także wyrzucane z dużą prędkością fragmenty materiału obrabianego lub odkruszone cząstki narzędzia tnącego.

Najczęściej stosowanymi technicznymi środkami ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi w przemyśle meblowym są osłony. Osłony chronią przed dostępem do strefy niebezpiecznej poprzez fizyczne odgrodzenie tej strefy od operatora i innych osób. Mogą to być osłony umiejscowione bezpośrednio na maszynie, których głównym zadaniem jest niedopuszczenie do kontaktu ciała człowieka z niebezpiecznymi ruchomymi częściami.

Stosowane są również osłony w postaci ekranów lub ogrodzeń ochronnych wokół maszyny, których zadaniem jest niedopuszczanie osób do wnętrza strefy chronionej w trakcie pracy maszyny CNC, w przypadku, gdy przebywanie w pobliżu tej maszyny jest niebezpieczne ze względu na szybkie i gwałtowne ruchy robocze maszyny.

Osłony stosowane są coraz powszechniej również, jako przegrody pomiędzy stanowiskami pracy albo oddzielające te stanowiska od dróg transportu wewnątrzzakładowego lub powierzchni magazynowych znajdujących się na terenie hali produkcyjnej. Ma to na celu przede wszystkim uporządkowanie powierzchni hali przez wyznaczenie wyraźnych granic między stanowiskami, lecz zapewnia również ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych do ogrodzonej strefy.

 


więcej

 

 

Autor: dr inż. Mariusz Dąbrowski
Serwis opracowano na podstawie broszury pt. Wytyczne do konstrukcji oraz montażu ekranów i ogrodzeń ochronnych w zakładach przemysłu meblowego. CIOP-PIB, Warszawa 2019. (Wyniki realizacji Zadania nr 2.G.17 pt. "Opracowanie wytycznych do konstrukcji oraz montażu ekranów i ogrodzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi w zakładach przemysłu meblowego")