Prace CIOP-PIB - Zarządzanie BHP

Przedsiębiorstwa powinny doskonalić zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zarówno w trosce o swoich pracowników, jak i wyniki ekonomiczne i pozycję na rynku. Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy pomaga nie tylko w spełnieniu wymagań obowiązującego prawa...

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Więcej materiałów informacyjnych

Wyniki prac badawczych - Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy

Zadanie 2.SP.28: Rozwiązania prawne i organizacyjne wspierające zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarce platformowej

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Anna Skład

Zadanie IV.PB.02: Szacowanie kosztów i korzyści wdrażania innowacji skierowanych na ograniczanie ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach

Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy. dr Małgorzata Pęciłło-Pacek, dr inż. Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
3
0
2
1