Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Artykuły - narzędzia wspomagające

Narzędzia komputerowe wspomagające zarządzanie BHP

 

 

 

Program MIKRO-BHP dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2008 str. 24-27

Dr Inż. Małgorzata Suchecka, Mgr Inż. Andrzej Biernacki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono nowy, opracowany w CIOP-PIB, prosty program komputerowy MIKRO-BHP, wspomagający merytorycznie i funkcjonalnie prowadzenie podstawowych działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Program jest przeznaczony dla małych przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 pracowników. Wspomaga on charakteryzowanie warunków bhp na stanowiskach pracy, identyfikowanie zagrożeń zawodowych oraz prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego oraz podejmowanie właściwych działań prewencyjnych. Umożliwia także generowanie niezbędnych dokumentów (np. dokumentacji powypadkowej). Zawarte w programie, wyprofilowane branżowo materiały informacyjne dotyczące przepisów prawnych w zakresie bhp, zagrożeń zawodowych oraz związanych z nimi sugerowanych środków prewencyjnych, ułatwiają podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu bhp w firmie.


10 lat użytkowania komputerowego systemu STER
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2007 str. 8-11

Dr Inż. Małgorzata Suchecka, Mgr Inż. Andrzej Biernacki Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące aktualnej wersji komputerowego systemu STER wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie to wspomaga prowadzenie wszelkich działań w tym zakresie, m.in. identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, sporządzania dokumentacji powypadkowej, doboru środków ochrony indywidualnej i innych, z wykorzystaniem wewnętrznych źródeł wiedzy o bhp zawartych w systemie. Dostarcza ono użytkownikom wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzonych czynności, poprzez implementację stosownych metod postępowania oraz udostępnianie na bieżąco podczas działania programu niezbędnych informacji. Dla użytkowników oprogramowania opracowano elektroniczny kurs w zakresie jego podstaw merytorycznych oprogramowania, jego obsługi i wykorzystania, dostępny na płytach CD i w Internecie.


Program komputerowy wspomagający analizę kosztów i korzyści bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2002 str. 10-14

Dr Jan Rzepecki Centralny Instytut Ochrony Pracy

Przedstawiono udoskonaloną wersję wspomaganego komputerowo modelu analizy kosztów i korzyści w obszarze bhp (AKK v.2.0) odpowiadającego zaleceniom i wskazówkom zawartym w Polskiej Normie (PN-N-18004:2001), dotyczącej wdrożenia i doskonalenia w przedsiębiorstwach systemów zarządzania bhp. Model uwzględnia wszystkie istotne składniki kosztów bhp w związku z czym opracowany program komputerowy AKK v.2.0 umożliwia zarówno monitorowanie kosztów bhp jak i ekonomiczną ocenę skuteczności podejmowanych działań prewencyjnych w przedsiębiorstwie.


Komputerowe bazy danych dostępne w Polsce jako źródła informacji o bezpieczeństwie i higienie pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2002 str. 7-12

Mgr. Barbara Szczepanowska Centralny Instytut Ochrony Pracy

W publikacji omówiono problemy związane z nowoczesnym nośnikiem informacji, jaki stanowi baza danych na dysku CD. Omówiono przykłady dostępnych w wybranych polskich instytucjach komputerowych baz danych z dziedziny bezpieczeństwa pracy, ergonomii i dziedzin pokrewnych, w tym bazy opracowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Podano przykłady dokumentów zawierających opisy różnych baz danych oraz możliwości kontaktu z wymienionymi w artykule instytucjami.


System zintegrowanych baz danych z zakresu bezpieczeństwa pracy na stronach internetowych - SINDBAD
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2001 str. 14-17

Mgr. Inż. Andrzej Biernacki Centralny Instytut Ochrony Pracy

"System informatyczny SINDBAD udostępnia informacje charakteryzujące wybrane rodzaje dokumentów w sieci Internet za pomocą tworzonych dynamicznie stron www na podstawie wpisywanych przez użytkownika systemu warunków. Dostęp do systemu jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszego zarejestrowania się użytkownika - podania danych osobowych i adresu e-mail."


Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program doboru środków ochrony indywidualnej DOBÓR
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2001 str. 2-6

Mgr. Inż. Adam Pościk, Mgr. Inż. Andrzej Biernacki Centralny Instytut Ochrony Pracy

Postępująca intensywność i wielorakość zagrożeń wymaga ciągłego doskonalenia techniki i organizacji pracy, w tym również bezpośredniej ochrony człowieka. W 1999 r. zanotowano ogółem 98 774 wypadków przy pracy, z czego 528 śmiertelnych, 1323 ciężkich. Ponieważ w Polsce środki ochrony indywidualnej są często traktowane jako jedyne zabezpieczenie, stworzenie narzędzia wspomagającego ich prawidłowy dobór, w postaci programu komputerowego, stanowi ważny element, istotny dla poprawy bezpieczeństwa pracy. (...)


Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program STER
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2000 str. 6-10

Dr Inż. Małgorzata Suchecka Mgr Inż. Andrzej Biernacki Jacek Kurowski Centralny Instytut Ochrony Pracy01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy