Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium „Rola służby BHP w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa w pracy”
9 grudnia 2022 r., Rzeszów

Seminarium „Rola służby BHP w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa w pracy”

 

Data: 9.12.2022 r. (piątek)

Miejsce: Hotel Rzeszów, ul. Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów.

 

Organizator: Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Rzeszowie

 

Zgłoszenia udziału prosimy kierować do dnia 25.11.2022 r. na adres e-mail: rzeszow@ospsbhp.pl

 

Seminarium wpisuje się w kampanię Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego pn. Mikrofirma - Maxi BHP. Jej celem jest promowanie bezpieczeństwa pracy oraz budowanie kultury bezpieczeństwa w mikroprzedsiębiorstwach.