Sprawy ogólne BHP
ZARZĄDZANIE BHP WG NORMY PN-ISO 45001

 

Zarządzania BHP wg z normy PN-ISO 45001:2018

 

Trwające od 2013 roku prace nad przygotowaniem nowej normy międzynarodowej dla Systemów Zarządzania BHP ISO 45001 "Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use", zostały zakończone opublikowaniem tej Normy w marcu 2018 roku.
Dostosowanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZ BHP) do wymagań nowej normy będzie wymagało dokładnej analizy już wdrożonych procesów i praktyk zarządzania. W artykule przedstawiono ogólną strukturę Systemu Zarządzania BHP według nowej normy i zwrócono uwagę na wymagania w odniesieniu do wybranych procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które zostały rozszerzone lub uszczegółowione w stosunku do wymagań formułowanych w normach dotychczas istniejących.

 

Celem serwisu jest prezentacja ogólnej struktury Systemu Zarządzania BHP według nowej normy PN-ISO 45001:2018 „Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use" - EN, ("Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania" - PL) , a także zwrócenie uwagi na wymagania stawiane w normie tym procesom zarządzania, w przypadku których zostały one rozszerzone lub uszczegółowione w stosunku do wymagań formułowanych w normach dotychczas istniejących. W wielu organizacjach, również takich, w których wdrożono już SZ BHP, procesy te będą musiały być na nowo zaprojektowane lub znacznie udoskonalone.

 

Słowa kluczowe: system zarządzania bhp, normy, procesy zarządzania, ISO 45001

 

 

 

 

Opracowano na podstawie zaktualizowanej treści artykułu:

 

Autorzy: dr inż. Zofia Pawłowska mgr Anna Skład
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,  Kontakt: zopaw@ciop.pl
Źródło: Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2017, nr 11, 13-15,  
DOI: 10.5604/01.3001.0010.5789