Prace CIOP-PIB - Zagrożenie wybuchem i pożarem

Większość pyłów przemysłowych przy odpowiednim rozdrobnieniu i stężeniu w powietrzu oraz źródle zapłonu może tworzyć atmosfery palne i wybuchowe. Dotyczy to również pyłów powstałych w procesach otrzymywania i obróbki ziaren zbóż i pasz rolniczych. Do pyłów przemysłowych palnych zalicza się m.in. pyły pochodzenia organicznego, np. pyły drewna, węgla, produktów żywnościowych (mąki, cukru).

Niezwykle duża skala przetwórstwa zboża powoduje, że ryzyko wystąpienia incydentów związanych z zapłonem oraz wybuchem pyłu jest bardzo duże...

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Więcej materiałów informacyjnych

Wyniki prac badawczych - Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Projekt II.N.07: Badanie parametrów pożarowych i wybuchowych poeksploatacyjnych sorbentów substancji ropopochodnych oraz identyfikacja substancji niebezpiecznych powstających w wyniku ich spalania

Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego
dr Agnieszka Gajek, dr inż. Maciej Celiński, dr inż. Monika Borucka, mgr Kamila Mizera

Projekt II.N.8: Badanie parametrów pożarowych i wybuchowych substancji słodzących z grupy polialkoholi cukrowych oraz identyfikacja toksycznych produktów ich spalania

Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego
dr inż. Maciej Celiński, dr inż. Monika Borucka, dr Agnieszka Gajek, dr Kamila Sałasińska

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
2
6
5
6