Czynniki zagrożeń zawodowych
ZAGROŻENIE WYBUCHEM I POŻAREM

 

 

 

Zagrożenia pożarowo-wybuchowe powodowane przez termousieciowane tworzywa sztuczne – wytyczne
- M. Celiński, A. Gajek, M. Borucka, K. Sałasińska

Skomplikowany proces palenia się tworzyw sztucznych składa się z wielu jeszcze nie do końca poznanych etapów.  Analizie poddano substraty, produkty oraz komercyjnie dostępne systemy żywiczne i piankowe. W publikacji przedstawiono ogólne wskazówki dotyczące zmniejszenia zagrożeń pożarowo-wybuchowych stwarzanych przez termousieciowane tworzywa sztuczne z grupy poliuretanów, epoksydów i poliestrów, działania mające na celu zmniejszenie tych zagrożeń, które podzielono ze względu na rodzaj zapobiegania zdarzeniom na chemiczne (stosowanie środków uniepalniających, np. antypirenów) i organizacyjne, oraz wymagania dotyczące pomieszczeń (wentylacja).

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-222-3
Rok wydania: 2017


Ryzyko poważnych awarii rurociągów przesyłowych substancji niebezpiecznych
- M. Borysiewicz, S. Potempski

W monografii przedstawiono podstawowe zasady oceny ryzyka poważnych awarii oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne ważne dla bezpieczeństwa, w szczególności w kontekście zapobiegania poważnym awariom, system zarządzania bezpieczeństwem rurociągów przesyłowych oraz program zarządzania integralnością systemu rurociągu, zagrożenia związane z rurociągami przesyłowymi niebezpiecznych cieczy i gazów oraz zasad analizy ryzyka poważnych awarii. Książka jest przeznaczona dla operatorów systemów rurociągów przesyłowych substancji niebezpiecznych, pomocna dla właściwych władz sprawujących funkcje nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przepisów dotyczących poważnych awarii przemysłowych.Format: 16 x 23,5 cm - B5
Liczba stron: 269
ISBN: 83-7373-050-8
Rok wydania: 2002


Tworzenie się niebezpiecznych substancji chemicznych podczas poważnych awarii przemysłowych
- J.S. Michalik, A. Gajek

Na podstawie analizy danych o kilkuset poważnych awariach przemysłowych przedstawiono informacje o najczęściej występujących scenariuszach awarii, niebezpiecznych substancjach chemicznych uczestniczących w tych awariach oraz powstających w ich trakcie. Omówiono warunki fizykochemiczne określające możliwości tworzenia się szczególnie niebezpiecznych substancji chemicznych. Publikacja przeznaczona dla zakładów zobowiązanych do wykonywania procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, instytucji wykonujących funkcje nadzoru w tej dziedzinie, a także placówek badawczych oraz szkół wyższych.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 104
ISBN: 83-7373-020-6
Rok wydania: 2002


SYSTEMY ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PROCESOWYM W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM ORAZ OCHRONĄ ZDROWIA I ODDZIAŁYWANIEM NA ŚRODOWISKO. Wytyczne
- M. Borysiewicz, E. Lisowska, J. Żurek, Red. J.S. Michalik

W publikacji przedstawiono krótkie omówienie rozwoju systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, systemy zarządzania ustalone w normach międzynarodowych i krajowych, a także szczegółowe wytyczne tworzenia i wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem (HSE - Health, Safety, Environment), uzupełnione omówieniem poszczególnych elementów modelu zarządzania. Zamieszczono także listę pytań kontrolnych, umożliwiającą przegląd systemu zarządzania HSE, oraz przykłady zasad opracowywania polityki środowiskowej przedsiębiorstwa.


Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 281
ISBN: 83-88703-77-3
Rok wydania: 2001


WYKONYWANIE PROCEDURY ZGŁOSZENIA ZAKŁADÓW O ZWIĘKSZONYM ORAZ O DUŻYM RYZYKU POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ. Poradnik
- J.S. Michalik, D.T. Kijeńska, A. Gajek

Publikacja zawiera zalecenia i zaktualizowane bazy danych, stanowiących rozwinięte kryteria kwalifikacyjne obiektów niebezpiecznych, ułatwiające prowadzącym zakłady prawidłowe wykonanie procedur identyfikacji obiektów niebezpiecznych według najnowszych wymagań oraz wykonanie procedur związanych z opracowaniem informacji i zgłoszeniem zakładu właściwym władzom, jeśli są w nim obiekty zagrażające poważną awarią. Jest pomocnym narzędziem dla kompetentnych organów władzy wykonujących funkcje nadzoru i kontroli. Poradnik jest także adresowany do szerokiego kręgu instytucji, organizacji i osób zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego oraz ochroną zdrowia i środowiska w kontekście zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi.


Format: 17 x 24,5 cm - B5
Liczba stron: 306
ISBN: 83-88703-28-5
Rok wydania: 2001