Sieć Branżowych Konsultantów ds. BHP

Cel działania sieci

Sieć powołano w celu wykorzystywania unikalnych doświadczeń pracowników służby bhp działających kierunkowo w poszczególnych dziedzinach wymienionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie z dziedzinami określonymi w roczniku statystycznym GUS (patrz tabela). Sieć Branżowych Konsultantów ds. BHP skupia wysokiej klasy specjalistów posiadających unikalne doświadczenie oraz praktyczne umiejętności związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.