Prace CIOP-PIB - Poważne awarie przemysłowe

Jednym z istotnych zagrożeń, szczególnie w państwach uprzemysłowionych, są zagrożenia poważnymi awariami, które często mogą mieć katastroficzne skutki. Są to awarie w instalacjach technologicznych, magazynach lub w urządzeniach transportowych, w wyniku których następuje uwolnienie do otoczenia, wybuch lub pożar, znajdujących się w tych obiektach, dużych ilości niebezpiecznych substancji chemicznych.

Skutki awarii przemysłowych i transportowych w odniesieniu do ludzi i środowiska, a także wielkość strat materialnych spowodowały, że liczne organizacje międzynarodowe...

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Więcej materiałów informacyjnych

Wyniki prac badawczych - Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Projekt III.PB.03: Opracowanie kompozytów hybrydowych modyfikowanych napełniaczami nieorganicznymi i roślinnymi o obniżonej palności i emisji dymu oraz wysokiej odporności na akty wandalizmu do zastosowań w pojazdach transportu publicznego

Pracownia Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego
dr inż. Kamila Mizera, dr Kamila Sałasińska, dr inż. Monika Borucka, mgr inż. Jan Przybysz, dr Agnieszka Gajek

Projekt III.PB.04 : Opracowanie innowacyjnych środków uniepalniających do zastosowania w płytach warstwowych

Pracownia Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego
dr inż. Kamila Mizera, dr inż. Maciej Celiński, dr inż. Monika Borucka, mgr inż. Jan Przybysz, dr Agnieszka Gajek

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
4
9
8
6