Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

SEMINARIUM pn. "Zagrożenia psychospołeczne i kultura bezpieczeństwa w miejscu pracy"

28 listopada (poniedziałek) 2011 r., Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce. Organizatorzy: - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce. Seminarium było skierowane nie tylko do osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwach, pracodawców i pracowników służby bhp, ale do wszystkich zatrudnionych, którzy w miejscu pracy mogą doświadczać skutków niepożądanych zjawisk psychospołecznych, takich jak mobbing, czy nadmierny stres. Podjęta podczas seminarium problematyka będzie też związana z kształtowaniem wysokiej kultury bezpieczeństwa, czyli wzmacnianiem zaangażowania pracowników i kadry kierowniczej w kreowanie zdrowych i przyjaznych warunków pracy w firmie.