Pracownia Mikroskopii Elektronowej

 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Skaningowa Mikroskopia Elektronowa jest jedną z głównych technik badawczych stosowanych we wszystkich dziedzinach wiedzy. Znalazła szerokie zastosowanie do charakteryzowania materiałów w skali mikro i nano w różnych dziedzinach nauki takich jak bezpieczeństwo pracy, medycyna, inżynieria materiałowa.

 

Profil działalności pracowni:

 

Ciągły rozwój różnych gałęzi przemysłu wymaga kontroli zagrożeń wywołanych postępem technologicznym. W Zakładzie Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych realizowane są badania ukierunkowane na ocenę działania toksycznego i narażenia zawodowego związanego z obecnością w środowisku pracy szkodliwych substancji chemicznych, czynników biologicznych i pyłów, w tym również nowych, nierozpoznanych zagrożeń związanych z coraz częściej stosowanymi nanomateriałami i nanocząstkami.

 

W Pracowni Elektronowej Mikroskopii Skaningowej (SEM) oferujemy Państwu komercyjne badania pozwalające na identyfikację takich czynników zewnętrznych w skali mikro i nano.

 

Aparatura Badawcza:

 

Pracownia wyposażona jest w Skaningowy Mikroskop Elektronowy HITACHI SU 8010 z mikroanalizatorem rentgenowskim EDX firmy TermoFisher. Dzięki zastosowaniu w mikroskopie SU8010 firmy HITACHI zimnej emisji polowej i systemu filtrowania ExB oraz niskiego napięcia przyspieszającego możliwe jest obserwowanie próbek nieprzewodzących. Mikroskop pod tym względem jest unikatowym urządzeniem do badań tego typu materiałów. Daje to możliwości badawcze materiałów ceramicznych, polimerowych, biologicznych, tekstylnych w takich dziedzinach jak: elektronice, chemii, medycynie, biologii, fizyce oraz ochronie pracy.

 

Kontakt:
dr inż. Magdalena Płocińska
e-mail: maplo@ciop.pl
tel: +48 22 623 46 37

Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Oferta badawcza:

  • Obserwacje topografii materiałów (SE)
  • Obserwacje cząstek w skali mikro i nano, pomiar wielkości i określenie kształtu (SE, STEM)
  • Obserwacje w kontraście masowym materiałów wielofazowych (BSE)
  • Obserwacje preparatów w trybie transmisyjnym (STEM)
  • Jakościowa analiza składu chemicznego (EDX)
  • Ilościowa analiza składu chemicznego (EDX)

 

Cennik:

  • Obserwacje mikroskopowe (SEM,) wraz z preparatyką próbek (1 obiekt do 20 zdjęć) wraz z analizą - 300 zł + VAT
  • Obserwacje mikroskopowe (STEM) wraz z preparatyką próbek (1 obiekt do 20 zdjęć) wraz z analizą - 400 zł + VAT
  • Analiza Ilościowa i jakościowa składu chemicznego metodą EDX wraz z analizą - 300 zł + VAT
  • Analiza wyników i sporządzenie raportu końcowego 150 zł+Vat/h

 

     

     

 
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj