Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Profil działalności laboratorium:

 • Prowadzenie analizy mikroskopowej i stereologicznej obiektów biologicznych i nie biologicznych
 • Prowadzenie badań morfologii powierzchni szkodliwych materiałów mikro- oraz nanometrycznych
 • Wykonywanie badań i analiza składu chemicznego obiektów biologicznych i nie biologicznych

 

Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Paweł Kozikowski
email: pakoz@ciop.pl
tel: +48 22 623 32 66

Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Oferta badawcza:

 • Obserwacje i analiza morfologii i topografii powierzchni materiałów, analizy wielkości obiektów o rozmiarach mikro i nanometrycznych
 • Analiza składu chemicznego przy użyciu spektrometru dyspersji energii (EDS) prowadzona w punkcie, po zadanej linii oraz z zadanych obszarów.

 

L.p.

Rodzaj usługi

Ilość

Cena

1

Preparatyka

napylanie próbek złotem, chromem lub węglem

max. 6  obiektów

60 PLN +VAT

2

Obserwacje

Praca mikroskopu i obserwacje preparatów

1 obiekt

160 PLN +VAT

3

Analiza EDS

Analiza punktowa EDS

1 widmo

40 PLN + VAT

4

Analiza EDS

Analiza liniowa EDS

1 widmo

180 PLN + VAT

 

Aparatura Badawcza:

 • Skaningowy Mikroskop Elektronowy HITACHI SU 8010 z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS
  • Możliwość obserwacji powierzchni materiałów z wykorzystaniem elektronów wtórnych (SE) i elektronów wstecznie rozproszonych (BSE); Max. zdolność rozdzielcza 1 nm; napięcie przyspieszające 500 V – 30 KV; powiększenia do ok. 800 000 X.
  • Mikroanalizator rentgenowski UtraDry Silicon Drift

 • Napylarka Quorum Technologies Q150T ES
  • Możliwość napylenia warstwy złota, chromu lub węgla w atmosferze ochronnej argonu
 
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj