Prace CIOP-PIB - Czynniki biologiczne

BIOINFO jest Bazą wiedzy o zagrożeniach szkodliwymi czynnikami biologicznymi, wspomagającą zadania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego powodowanego występowaniem szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy.

Zapraszamy Państwa do korzystania z opracownej przez nas bazy wiedzy BioInfo.

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Więcej materiałów informacyjnych

Wyniki prac badawczych - Pracownia Zagrożeń Biologicznych

Zadanie II.N.16: Opracowanie metodyki badań i oceny zagrożenia wirusami w zakładach przemysłu mleczarskiego

Pracownia Zagrożeń Biologicznych
dr inż. Agata Stobnicka

Zadanie 2.G.09: Badanie skuteczności metod czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych w samochodowych środkach transportu

Pracownia Zagrożeń Biologicznych
dr Małgorzata Gołofit-Szymczak

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
3
9
6
3