Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Programy kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych - zmiana rozporządzenia

26 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz.U. poz. 2312) wydane na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.).

 

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 661) określające m.in. programy ramowe kursów specjalistycznych dla poszczególnych rodzajów służb oraz kursów uzupełniających i kryteria oceny i sposoby przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

Wprowadzana zmiana dotyczy przeprowadzania egzaminów poprawkowych. Egzaminowanemu przysługiwać będzie prawo do jednego egzaminu poprawkowego, zarówno pisemnego, jak i praktycznego.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalista ds. legislacji
BP 1/2019

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj