Sprawność poznawcza w pracy

Wpływ charakterystyki pracy na sprawność poznawczą

Praca jest istotnym elementem naszego życia i obok innych czynników wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. Rodzaj wykonywanej pracy ma zatem wpływ na to, jak funkcjonujemy poznawczo. Między innymi od charakterystyki zadań w pracy czy od jej psychospołecznych warunków zależy, czy nasz mózg pracuje efektywnie, czy jednak pojawiają się problemy z koncentracją lub pamięcią. Nasze samopoczucie jest zależne od poziomu stresu, obciążenia pracą i intelektualnego zaangażowania w wykonywanie zadań, relacji ze współpracownikami i przełożonymi, a także od intensywności aktywności fizycznej w pracy. W artykule przytoczono wyniki różnych badań, które wskazują, jak charakterystyka pracy wpływa na naszą sprawność poznawczą.

Jak zwiększyć sprawność poznawczą metodami behawioralnymi?

Sprawność poznawcza jest ważnym elementem codziennego funkcjonowania, jako że odpowiada ona za jakość wykonywanej pracy. Obniżenie jej poziomu, pojawiające się wraz z wiekiem bądź w wyniku nieodpowiedniego stylu życia, przyczynia się m.in. do spadku efektywności pracy, wzrostu liczby błędów i wypadków, pogorszenia relacji społecznych. Dla zdrowia mózgu fundamentalnych jest kilka czynników, które kryją się w skrócie SEEDS (ang. seeds – sadzenie i hodowanie ziaren). Wymieńmy je kolejno: S – wsparcie społeczne (social support), E – ćwiczenia fizyczne (exercise), E – edukacja przez całe życie (education), D – zdrowa dieta (diet) oraz S – zdrowy sen (sleep)1. Strategie wspomagania pamięci dzielą się na trzy kategorie2: wspomaganie plastyczności neuronalnej, reorganizacja sieci połączeń neuronalnych w wyniku stosowania odpowiedniej diety oraz podejmowania aktywności fizycznej, zapobieganie zmianom neurodegeneracyjnym poprzez aktywność poznawczą i treningi umysłowe oraz stosowanie wspomagających substancji chemicznych. Aby przeciwdziałać procesowi obniżenia sprawności poznawczej, zwiększać efektywność w pracy i przyczyniać się do wzrostu bezpieczeństwa w pracy, należy postępować zgodnie z rekomendacjami, dotyczącymi dbałości o sprawność poznawczą. W artykule omówiono najważniejsze aspekty stylu życia, wpływające na poziom funkcjonowania poznawczego. Przedstawiono także wyniki badań w tym zakresie.

Serwis opracowano na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt nr I.PB.07 pt. „Opracowanie narzędzi do diagnozy sprawności poznawczej pracowników”). Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 
0
0
0
1
5
4
0
6