Zestawienie

Najlepsi w Bezpieczeństwie

O zestawieniu

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy opracował Zestawienie „Najlepsi w bezpieczeństwie”. Jego celem jest identyfikowanie firm o wysokiej ocenie skuteczności procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, z których można brać przykład oraz czerpać inspiracje w tym zakresie.

NAJLEPSI W BEZPIECZEŃSTWIE - 2022

W 2022 r. została przeprowadzona 1. edycja oceny przedsiębiorstw. Zaproszenie do udziału otrzymało 998 firm z całej Polski zatrudniających po min. 10 pracowników. Do Zestawienia „Najlepsi w bezpieczeństwie 2022” zakwalifikowano 39 przedsiębiorstw o wysokim zintegrowanym wskaźniku procesów zarządzania BHP, uzasadniającym przyznanie im bardzo dobrej lub dobrej oceny.

W trójce najlepiej ocenionych firm znalazły się:

 

P.P.H.U. Wola-Pasze Sp. z o.o.
PepsiCo Polska
VeoliaTerm.

Wszystkim przedsiębiorstwom, które wzięły udział w zestawieniu serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że będzie to dla nich impuls do podejmowania dalszych działań na rzecz kształtowania bezpiecznych warunków pracy.

 

„Najlepsi w bezpieczeństwie” w 2022 roku
Dziesiątka firm z bardzo dobrą oceną procesów zarządzania bhp

Zobacz listę wszystkich firm zakwalifikowanych do zestawienia

Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji zestawienia. Nabór rozpocznie się we WRZEŚNIU br. Zestawienie ma charakter otwarty i jest kierowane do wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, zatrudniających więcej niż 10 pracowników.

Pełne zestawienie realizowane w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2021-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków ministra właściwego ds. pracy (zadanie pt. „Rozwój i koordynowanie działalności struktur sieciowych przedsiębiorstw na rzecz poprawy warunków pracy w Polsce”). Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Nabór

Zaproszenie do Najlepszych w bezpieczeństgwie

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji zestawienia „Najlepsi w bezpieczeństwie”.

Nowy nabór trwa od
1 września 2023 r.

Czekamy na zgłoszenia
do 31 października 2023 r.

Podziel się swoimi sukcesami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy!

Więcej informacji nt. realizowanego zestawienia lub chęci udziału w nim: najlepsiwbezpieczenstwie@ciop.pl