Zestawienie

Najlepsi w Bezpieczeństwie

O zestawieniu

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy opracował Zestawienie „Najlepsi w bezpieczeństwie”. Jego celem jest identyfikowanie firm o wysokiej ocenie skuteczności procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, z których można brać przykład oraz czerpać inspiracje w tym zakresie.

NAJLEPSI W BEZPIECZEŃSTWIE - 2023

W 2023 r. została przeprowadzona 2. edycja oceny przedsiębiorstw. Zaproszenie do udziału otrzymało 781 firm z całej Polski zatrudniających po min. 10 pracowników. Do Zestawienia „Najlepsi w bezpieczeństwie 2023” zakwalifikowano 50 przedsiębiorstw o wysokim zintegrowanym wskaźniku procesów zarządzania BHP, uzasadniającym przyznanie im bardzo dobrej oceny.

Wśród najlepiej ocenionych firm znalazły się:

 

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
Grupa Żywiec Sp. z o.o. Browar w Elblągu
NM Polska Sp. z o.o. (Grupa Velux)
ProElite Sp. z o. o.
PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn

Wszystkim przedsiębiorstwom, które wzięły udział w zestawieniu serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że będzie to dla nich impuls do podejmowania dalszych działań na rzecz kształtowania bezpiecznych warunków pracy.

 

„Najlepsi w bezpieczeństwie” w 2023 roku
Pierwsza dwudziestka firm z bardzo dobrą oceną procesów zarządzania bhp

Zobacz listę wszystkich firm zakwalifikowanych do zestawienia

Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji zestawienia. Nabór rozpocznie się we WRZEŚNIU 2024 r. Zestawienie ma charakter otwarty i jest kierowane do wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, zatrudniających więcej niż 10 pracowników.

Zestawienie realizowane w ramach VI etapu programu wieloletniego pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy” (zadanie nr 7.ZS.09 pn. „Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie poprawy warunków pracy poprzez organizowanie funkcjonowania struktur sieciowych CIOP-PIB”), finansowanego w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Nabór

Zaproszenie do Najlepszych w bezpieczeństgwie

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji zestawienia „Najlepsi w bezpieczeństwie”.

Nowy nabór trwa od
1 września 2024 r.

Czekamy na zgłoszenia
do 31 października 2024 r.

Podziel się swoimi sukcesami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy!

Więcej informacji nt. realizowanego zestawienia lub chęci udziału w nim: najlepsiwbezpieczenstwie@ciop.pl