Zakład Ochron Osobistych
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

W razie braku możliwości zastosowania środków ograniczających zagrożenia „u źródła", zmiany technologii lub zastosowania środków ochron zbiorowych, zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej. Dziedziną tą zajmuje się Zakład Ochron Osobistych z siedzibą w Łodzi. Zmodernizowane, nowoczesne laboratoria badawcze Zakładu umożliwiają prowadzenie badań parametrów ochronnych i użytkowych wszystkich rodzajów środków ochrony indywidualnej na zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej, z uwzględnieniem nowych zagrożeń i zmieniających się potrzeb użytkowników.

Zakład prowadzi prace nad doskonaleniem materiałów i konstrukcji środków ochrony indywidualnej, a także symulacją zjawisk związanych z ich stosowaniem. Badania nad sprzętem ochrony układu oddechowego są ukierunkowane na rozwój wysoko skutecznych włóknin filtracyjnych (melt-blown) i ich modyfikację z wykorzystaniem reaktora plazmowego oraz wyznaczanie skuteczności filtracji tych materiałów wobec nanocząstek. Nowoczesne maszyny wytrzymałościowe, manekin i kamera do szybkiej rejestracji obrazu umożliwiają ocenę sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w przewidywanych warunkach stosowania. Prowadzone są liczne prace nad aplikacją inteligentnych materiałów i systemów do odzieży ochronnej, zwłaszcza w aspekcie komfortu jej stosowania w środowisku zimnym i gorącym.

Zakład współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi krajowymi i europejskimi. Obecnie w Zakładzie są realizowane m.in. projekty w obszarach dotyczących opracowywania konstrukcji nowych rozwiązań środków ochrony indywidualnej projektowanych z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów oraz układów elektronicznych i tekstronicznych. Środki te, oprócz funkcji ochrony pracownika, monitorują wybrane parametry fizjologiczne oraz parametry środowiska pracy lub wspomagają wykonywanie czynności zawodowych.

 

Efektem działalności badawczej i wdrożeniowej są nowe wzory środków ochrony indywidualnej, m.in.:

 • ubiór chroniący przed promieniowaniem mikrofalowym
 • odzież ochronna z systemem aktywnej termoregulacji
 • wyrób odzieżowy z materiałami przemiany fazowej o właściwościach termoregulacyjnych do stosowania pod odzieżą ochronną w uciążliwych warunkach pracy
 • kombinezon asekuracyjno-ochronny
 • ubranie strażackie z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych
 • rękawice ochronne bazaltowe, aluminizowane o podwyższonym komforcie użytkowania, do pracy w warunkach występowania zagrożeń termicznych i mechanicznych
 • wkładki kompozytowe do szczelnego obuwia stosowanego w warunkach ciężkiej pracy
 • automatyczne filtry spawalnicze
 • interferencyjny filtr do ochrony oczu przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania cieplnego
 • półmaska filtrująca klasy FFP3 D z warstwą pochłaniającą wilgoć
 • bioaktywna włóknina filtracyjna do indywidualnej ochrony układu oddechowego przed bioaerozolem
 • hełm ochronny z ochroną twarzy i doprowadzeniem powietrza
 • sprzęt oczyszczający z kapturem, przeznaczony do użycia podczas pożaru
 • hełm strażacki
 • rękawice chroniące przed olejami i czynnikami mechanicznymi otrzymane z kompozycji elastomerowej metodą maczania
 • aktywny układ chłodzący cieczą do stosowania pod odzieżą ochronną

 

Oferta Zakładu

Od 2004 r. Zakład uczestniczy w europejskim systemie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG, jako jednostka notyfikowana UE nr 1437. Do badań jest wykorzystywane wyposażenie pomiarowe objęte od 1994 r. systemem zarządzania jakością, w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Zakład uczestniczy w pracach Grup Pionowych koordynujących działania europejskich jednostek notyfikowanych. Aktywność dotyczy potwierdzania biegłości laboratorium w badaniach międzylaboratoryjnych oraz opracowywania nowych wymagań i metod badań.

Zakład prowadzi także działalność w zakresie postanowień dyrektywy 89/656/EWG dotyczącej minimalnych wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania środków ochrony indywidualnej, w tym:

 • doboru środków ochrony indywidualnej do zagrożeń
 • bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej
 • doboru sprzętu ochrony układu oddechowego pod względem indywidualnego dopasowania przez wyznaczenie wskaźnika ochrony na stanowiskach pracy
 • szacowania czasu bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej
 • określania kryteriów i metod oceny stanu technicznego użytkowanych środków ochrony indywidualnej
 • oceny nowych rozwiązań środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem warunków symulujących ich przyszłe użytkowanie w środowisku pracy (np. laboratoryjne i poligonowe badania eksploatacyjne).

 

Kontakt

Kierownik Zakładu Ochron Osobistych
dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. CIOP-PIB
e-mail: kamaj@ciop.lodz.pl

 

Sekretariat
lic. Ewa Mieszek-Stupakiewicz

tel.: (42) 648 02 21
fax.: (42) 648 02 22
e-mail: sekretariat@ciop.lodz.pl

 

ADRES
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48

Numery telefonów:
centrala:  (+48 42) 678 19 63 oraz 678 10 75,
fax:  (+48 42) 648 02 22

 

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. CIOP-PIB
e-mail: kamaj@ciop.lodz.pl
tel.: (42) 648-02-20

 

Sekretariat
lic. Ewa Mieszek-Stupakiewicz
tel.: (42) 648 02 21
fax.: (42) 648 02 22
e-mail: sekretariat@ciop.lodz.pl

 
Pracownie Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Ochron Rąk i Nóg
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Emilia Irzmańska (42) 648-02-46 emirz@ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Agnieszka Adamus - Włodarczyk (42) 648-02-43 agada@ciop.lodz.pl
   techn. Elżbieta Grzegorczyk (42) 648-02-45 elgrz@ciop.lodz.pl
   mgr inż. Paulina Kropidłowska (42) 678-19-63 w. 50 pakro@ciop.lodz.pl
   mgr Natalia Litwicka (42) 648-02-43 nalit@ciop.lodz.pl
   techn. Tadeusz Muszyński (42) 648-02-45 tamus@ciop.lodz.pl
   techn. Arkadiusz Szmytke (42) 648-02-45 arszm@ciop.lodz.pl
   dr inż. Emilia Żyłka (42) 648-02-63 w. 50 emzyl@ciop.lodz.pl
 • Pracownia Ochron Oczu i Twarzy
   Kierownik telefon e-mail
   dr Małgorzata Okrasa (42) 648-02-23 maokr@ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Grzegorz Owczarek (42) 648-02-39 growc@ciop.lodz.pl
   techn. Krzysztof Płachta (42) 648-02-41 krpla@ciop.lodz.pl
   dr inż. Joanna Szkudlarek (42) 648-02-40 joszk@ciop.lodz.pl
 • Pracownia Odzieży Ochronnej
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Anna Dąbrowska (42) 648-02-33 andab@ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   techn. Dariusz Błażejewski (42) 648-02-34 dabla@ciop.lodz.pl
   mgr Alicja Czapska-Bargieł (42) 648-02-35 alcza@ciop.lodz.pl
   mgr inż. Agnieszka Greszta (42) 648-02-37 aggre@ciop.lodz.pl
   dr inż. Anita Jachowicz (42) 648-02-32 anjac@ciop.lodz.pl
   mgr inż. Monika Kobus (42) 648-02-38 mokob@ciop.lodz.pl
   dr inż. Sylwia Krzemińska (42) 648-02-36 sykrz@ciop.lodz.pl
 • Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem z Wysokości
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Krzysztof Baszczyński (42) 648-02-29 krbas@ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Marcin Jachowicz (42) 648-02-31 majac@ciop.lodz.pl
   mgr inż. Martyna Marszał (42) 648-02-56 mamar@ciop.lodz.pl
 • Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Agnieszka Brochocka (42) 648-02-25 agbro@ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   mgr Katarzyna Bociek (42) 648-02-24 kaboc@ciop.lodz.pl
   Renata Głodek (42) 648-02-26 reglo@ciop.lodz.pl
   mgr inż. Krzysztof Makowski (42) 648-02-27 krmak@ciop.lodz.pl
   mgr inż. Aleksandra Nowak (42) 648-02-24 alnow@ciop.lodz.pl
   inż. Oliwia Owczarek (42) 648-02-42 olowc@ciop.lodz.pl
   inż. Mateusz Wojtkiewicz (42) 648-02-26 mawoj@ciop.lodz.pl