Zakład Ochron Osobistych
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

W razie braku możliwości zastosowania środków ograniczających zagrożenia „u źródła", zmiany technologii lub zastosowania środków ochron zbiorowych, zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej. Dziedziną tą zajmuje się Zakład Ochron Osobistych z siedzibą w Łodzi. Zmodernizowane, nowoczesne laboratoria badawcze Zakładu umożliwiają prowadzenie badań parametrów ochronnych i użytkowych wszystkich rodzajów środków ochrony indywidualnej na zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej, z uwzględnieniem nowych zagrożeń i zmieniających się potrzeb użytkowników.

Zakład prowadzi prace nad doskonaleniem materiałów i konstrukcji środków ochrony indywidualnej, a także symulacją zjawisk związanych z ich stosowaniem. Badania nad sprzętem ochrony układu oddechowego są ukierunkowane na rozwój wysoko skutecznych włóknin filtracyjnych (melt-blown) i ich modyfikację z wykorzystaniem reaktora plazmowego oraz wyznaczanie skuteczności filtracji tych materiałów wobec nanocząstek. Nowoczesne maszyny wytrzymałościowe, manekin i kamera do szybkiej rejestracji obrazu umożliwiają ocenę sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w przewidywanych warunkach stosowania. Prowadzone są liczne prace nad aplikacją inteligentnych materiałów i systemów do odzieży ochronnej, zwłaszcza w aspekcie komfortu jej stosowania w środowisku zimnym i gorącym.

Zakład współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi krajowymi i europejskimi. Obecnie w Zakładzie są realizowane m.in. projekty w obszarach dotyczących opracowywania konstrukcji nowych rozwiązań środków ochrony indywidualnej projektowanych z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów oraz układów elektronicznych i tekstronicznych. Środki te, oprócz funkcji ochrony pracownika, monitorują wybrane parametry fizjologiczne oraz parametry środowiska pracy lub wspomagają wykonywanie czynności zawodowych.

 

Efektem działalności badawczej i wdrożeniowej są nowe wzory środków ochrony indywidualnej, m.in.:

 • ubiór chroniący przed promieniowaniem mikrofalowym
 • odzież ochronna z systemem aktywnej termoregulacji
 • wyrób odzieżowy z materiałami przemiany fazowej o właściwościach termoregulacyjnych do stosowania pod odzieżą ochronną w uciążliwych warunkach pracy
 • kombinezon asekuracyjno-ochronny
 • ubranie strażackie z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych
 • rękawice ochronne bazaltowe, aluminizowane o podwyższonym komforcie użytkowania, do pracy w warunkach występowania zagrożeń termicznych i mechanicznych
 • wkładki kompozytowe do szczelnego obuwia stosowanego w warunkach ciężkiej pracy
 • automatyczne filtry spawalnicze
 • interferencyjny filtr do ochrony oczu przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania cieplnego
 • półmaska filtrująca klasy FFP3 D z warstwą pochłaniającą wilgoć
 • bioaktywna włóknina filtracyjna do indywidualnej ochrony układu oddechowego przed bioaerozolem
 • hełm ochronny z ochroną twarzy i doprowadzeniem powietrza
 • sprzęt oczyszczający z kapturem, przeznaczony do użycia podczas pożaru
 • hełm strażacki
 • rękawice chroniące przed olejami i czynnikami mechanicznymi otrzymane z kompozycji elastomerowej metodą maczania
 • aktywny układ chłodzący cieczą do stosowania pod odzieżą ochronną

 

Oferta Zakładu

Od 2004 r. Zakład uczestniczy w europejskim systemie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG, jako jednostka notyfikowana UE nr 1437. Do badań jest wykorzystywane wyposażenie pomiarowe objęte od 1994 r. systemem zarządzania jakością, w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Zakład uczestniczy w pracach Grup Pionowych koordynujących działania europejskich jednostek notyfikowanych. Aktywność dotyczy potwierdzania biegłości laboratorium w badaniach międzylaboratoryjnych oraz opracowywania nowych wymagań i metod badań.

Zakład prowadzi także działalność w zakresie postanowień dyrektywy 89/656/EWG dotyczącej minimalnych wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania środków ochrony indywidualnej, w tym:

 • doboru środków ochrony indywidualnej do zagrożeń
 • bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej
 • doboru sprzętu ochrony układu oddechowego pod względem indywidualnego dopasowania przez wyznaczenie wskaźnika ochrony na stanowiskach pracy
 • szacowania czasu bezpiecznego użytkowania środków ochrony indywidualnej
 • określania kryteriów i metod oceny stanu technicznego użytkowanych środków ochrony indywidualnej
 • oceny nowych rozwiązań środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem warunków symulujących ich przyszłe użytkowanie w środowisku pracy (np. laboratoryjne i poligonowe badania eksploatacyjne).

 

Kontakt

Kierownik Zakładu Ochron Osobistych
dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka
e-mail: kamaj@ciop.lodz.pl

 

Sekretariat
mgr Joanna Łyczko
tel.: (42) 648 02 21
fax.: (42) 648 02 22
e-mail: jolyc@ciop.lodz.pl

 

ADRES
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48

Numery telefonów:
centrala:  (+48 42) 678 19 63 oraz 678 10 75,
fax:  (+48 42) 678 19 15

 

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. CIOP-PIB
e-mail: kamaj@ciop.lodz.pl

 

Sekretariat
mgr Joanna Łyczko
tel.: (42) 648 02 21
fax.: (42) 648 02 22
e-mail: jolyc@ciop.lodz.pl

 
Pracownie Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Agnieszka Brochocka (42) 648 02 25 agbro[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   mgr Katarzyna Bociek - kaboc[at]ciop.lodz.pl
   mgr Paweł Ćwietkowski - pacwi[at]ciop.pl
   Renata Głodek - reglo[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Krzysztof Makowski - krmak[at]ciop.lodz.pl
   dr Małgorzata Okrasa - maokr[at]ciop.lodz.pl
   inż. Wiktor Orlikowski - wiorl[at]ciop.lodz.pl
   inż. Oliwia Owczarek - olowc[at]ciop.lodz.pl
 • Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem z Wysokości
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Krzysztof Baszczyński (42) 648-02-29 krbas[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   Anna Jabłońska - anjab[at]ciop.lodz.pl
   dr inż. Marcin Jachowicz - majac[at]ciop.lodz.pl
 • Pracownia Odzieży Ochronnej
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Anna Dąbrowska (42) 648 02 33 andab[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   dr hab. inż. Grażyna Bartkowiak (42) 648-02-32 grbar[at]ciop.lodz.pl
   techn. Dariusz Błażejewski - dabla[at]ciop.lodz.pl
   mgr Alicja Czapska - alcza[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Agnieszka Greszta aggre[at]ciop.lodz.pl
   dr inż. Sylwia Krzemińska - sykrz[at]ciop.lodz.pl
   Ewa Mieszek-Stupakiewicz - ewmie[at]ciop.lodz.pl
 • Pracownia Ochron Oczu i Twarzy
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Grzegorz Owczarek (42) 648-02-39 growc[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   techn. Krzysztof Płachta - krpla[at]ciop.lodz.pl
   dr inż. Joanna Szkudlarek - joszk[at]ciop.lodz.pl
 • Pracownia Ochron Rąk i Nóg
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Emilia Irzmańska (42) 648 02 46 emirz[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Agnieszka Adamus - Włodarczyk - agada[at]ciop.lodz.pl
   techn. Elżbieta Grzegorczyk - elgrz[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Paulina Kropidłowska - pawoj[at]ciop.lodz.pl
   inż. Natalia Litwicka - nalit@ciop.lodz.pl
   inż. Magdalena Makowicz - mamak[at]ciop.lodz.pl
   techn. Tadeusz Muszyński - tamus[at]ciop.lodz.pl
   inż. Sebastian Rakowski - serak[at]ciop.lodz.pl
   techn. Arkadiusz Szmytke - arszm[at]ciop.lodz.pl