Kampania Społeczna 2013 "PRZEZ INNOWACJE DO BEZPIECZEŃSTWA"

 

Ogólnopolska Kampania Społeczna 2013 
"PRZEZ INNOWACJE DO BEZPIECZEŃSTWA"

 

 

 

W marcu br. rusza kolejna kampania społeczna dotycząca bezpieczeństwa pracy, koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. 

Kampania społeczna została objęta honorowym patronatem:

Ministra Pracy i Polityki Społecznejoraz Prezesa Wyższego Urzędu GórniczegoPrzesłaniem tegorocznej kampanii jest zwrócenie uwagi naznaczenie innowacji dla budowania bezpiecznych miejsc pracy.

 

PLANOWANY CZAS REALIZACJI KAMPANII 
marzec - grudzień 2013 r. 

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ KAMPANII 
mgr Agnieszka Szczygielska 
Ośrodek Promocji CIOP-PIB 
tel. 0-22 623 36 86, fax: 0-22 623 32 64 
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl 

Kampania jest realizowana w ramach II etapu programu wieloletniego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - 3 etap zadania służb państwowych nr 05.A.07 pt.: „Kształtowanie probezpiecznych postaw pracowników i pracodawców poprzez informacyjne kampanie społeczne ukierunkowane na potrzeby wybranych środowisk”