Wypadki
WYPADKI PRZY PRACY ROLNICZEJ

 

Wypadki przy pracy rolniczej

 

Rolnictwo to jedna z tych sekcji gospodarki, w których najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy [wg danych KRUS]. Chociaż liczba wypadków przy pracy rolniczej spada z roku na rok, to wciąż jest relatywnie wysoka. Wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków przypadająca na 1000 ubezpieczonych) od 1993 r. spadł z 24,6 do 10,8; zmniejszyła się również liczba zgłoszonych wypadków: z 66 tys. do 22 tys. W 2016 r. zgłoszono do KRUS 19 110 wypadków, czyli o 5,2% mniej niż w roku poprzednim, z czego 17 648 zdarzeń uznano za wypadek przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Duża różnorodność wykonywanych w rolnictwie zadań, złożoność czynności, które w krótkim czasie i w niejednokrotnie ciężkich warunkach atmosferycznych muszą wykonywać rolnicy oraz relatywnie niski poziom bezpieczeństwa ich pracy, skutkują wysokim poziomem ryzyka zawodowego [2]. Z powodu utrzymywania się niskiego stanu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, bardzo istotne jest odpowiednie określenie i stosowanie przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy rolniczej. Problemy prawne, których w tej dziedzinie do rozwiązania pozostaje nadal wiele, a także popularyzacja działań prewencyjnych, wpływających na świadomość osób wykonujących prace rolnicze, mają istotne znaczenie w odniesieniu do redukcji liczby wypadków w rolnictwie.

 

 

 

Autorzy:

mgr ALEKSANDRA CHMARYCZ, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2018, 7, s. 6-9

dr inż. ANNA GROBORZ, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Źródła: Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2012, 4, s. 26-28
           Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2012, 7, s. 8-11