Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

II Międzynarodowa Konferencja ERGON-AXIA 2000 nt. "Ergonomia i bezpieczeństwo jako aspekty kompleksowego zarządzania jakością i produktywnością"

19-21 V 2000 r.

Organizatorami Konferencji byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Center of Industrial Ergonomics University of Louisville z Kentucky, USA. Patronat nad Konferencją objął Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i była skierowana do przedstawicieli międzynarodowej społeczności związanej z organizacją produkcji, bezpieczeństwem pracy i ergonomią. Uczestniczyło w niej 123 przedstawicieli nauki oraz praktyków z Europy, obu Ameryk oraz Azji. Tematyka referatów obejmowała zagadnienia związane z zarządzaniem ergonomią oraz bezpieczeństwem pracy i higieną pracy dla systemowego doskonalenia procesów wpływających na jakość i efektywność działalności gospodarczej. W ramach konferencji, w dniu 19 maja 2000 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy zorganizował Sesję Specjalną pn. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy. Na sesji zaprezentowano polski dorobek z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, osiągnięcia pracowników Instytutu oraz przeprowadzono dyskusję panelową na temat roli instytutów ochrony pracy w zjednoczonej Europie.