Prace CIOP-PIB - Oświetlenie

Oświetlenie jest to stosowanie światła (promieniowania widzialnego) w celu uwidocznienia miejsc, obiektów lub ich otoczenia. Oświetlenie decyduje nie tylko o tym, jak widzimy otoczenie, ale również jak się w nim czujemy. Celem oświetlenia jest stworzenie takiego środowiska świetlnego, aby znajdujący się w nim człowiek mógł wykonywać prace wzrokową w sposób bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym występowaniu wygody widzenia...

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Więcej materiałów informacyjnych

Wyniki prac badawczych - Zakład Zagrożeń Fizycznych

Zadanie II.N.02: Opracowanie metody wieloźródłowej projekcji scen świetlnych i obrazów 2D jako narzędzia do tworzenia środowiska semi-cave wykorzystywanego w badaniach psychofizjologii widzenia

Pracownia Promieniowania Optycznego
dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof CIOP-PIB

Zadanie 2.Z.08: Opracowanie metody badania oraz wykonanie modelu zautomatyzowanego urządzenia do pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego

Pracownia Promieniowania Optycznego
mgr inż. Andrzej Pawlak

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
3
0
4
4