Czynniki zagrożeń zawodowych
OŚWIETLENIE

Pracownia Promieniowania Optycznego - O Pracowni

Zakres działania Pracowni Promieniowania Optycznego:

  • tworzenie podstaw naukowych do optymalizacji warunków oświetleniowych na stanowiskach pracy,
  • ustalanie wymagań i kryteriów oceny oddziaływania promieniowania optycznego na człowieka,
  • opracowywanie metod pomiarów parametrów promieniowania optycznego,
  • badanie parametrów oświetlenia i promieniowania optycznego na stanowiskach pracy,
  • opracowanie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń i uciążliwości związanych z nadmiernym promieniowniem optycznym wystepującym w środowisku pracy,
  • uczestnictwo w pracach normalizacyjnych z zakresu promieniowania optycznego,
  • identyfikacja, badanie i ocena zagrożeń pochodzących od nielaserowego optycznego występujących na stanowiskach pracy,
  • prowadzenie szkoleń oraz wykładów na studiach podyplomowych.

Kierownik Pracowni
dr inż. Agnieszka Wolska
tel. 623 46 34, fax: 623 36 93
e-mail: agwol@ciop.pl