Seria monografii naukowych pn.
„Occupational Safety, Health, and Ergonomics: Theory and Practice”

Latem 2020 roku na międzynarodowym rynku wydawniczym ukazały się pierwsze tomy anglojęzycznej serii monografii naukowych poświęconej szeroko pojętym zagadnieniom bezpieczeństwa i zdrowia w środowisku pracy. Wydana przez CRC Press / Taylor & Francis seria „Occupational Safety, Health, and Ergonomics: Theory and Practice” została przygotowana przez zespół autorów z CIOP–PIB we współpracy z naukowcami z innych wiodących instytucji badawczych z Polski i zagranicy.

Obejmuje ona 14 monografii, w których Czytelnicy znajdą przegląd najnowszej wiedzy i propozycje rozwiązań praktycznych w takich obszarach, jak: problemy zdrowotne i obciążenia emocjonalne pracowników w wybranych zawodach, zagrożenia chemiczne, zagrożenia biologiczne, hałas w miejscu pracy, dobór odpowiedniego oświetlenia, ochrony głowy, oczu i twarzy, ochrony układu oddechowego, wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w służbie bhp, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

W przygotowaniu są dwa kolejne tomy:

  • Active Noise Control: Systems, Solutions and Applications
  • Electromagnetic Ergonomics: From Electrification to a Wireless Society

Poszczególne tomy z serii można kupić zarówno w wersji papierowej, jak i w postaci e-booka bezpośrednio na stronie wydawcy.

Zachęcamy do korzystania z egzemplarzy znajdujących się w bibliotece CIOP-PIB (prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w sprawie dostępności poszczególnych tomów: jobul@ciop.pl).