Wykaz
Opis

"Badanie oddziaływania pyłów zawierających metale i ich związki, występujących w środowisku pracy, z modelowym surfaktantem płucnym"
mgr inż. Dorota Kondej

PL

mgr inż. Dorota Kondej

Tytuł rozprawy doktorskiej

"Badanie oddziaływania pyłów zawierających metale i ich związki, występujących w środowisku pracy, z modelowym surfaktantem płucnym" - streszczenie

 

Recenzja Prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
Recenzja Dr hab. inż. Kamil Wojciechowski

 

ENG

Dorota Kondej, M.Sc.

 Doctoral thesis

"A study of the interaction of dusts containing metals and their compounds, present in the working environment, with a model pulmonary surfactant" - abstract