Wykaz
Opis

Parametry wibroakustyczne zaawansowanych technologicznie materiałów i ustrojów do redukcji drgań w środowisku pracy
mgr inż. Jacek Zając

 

PL

mgr inż. Jacek Zając

Tytuł rozprawy doktorskiej

"Parametry wibroakustyczne zaawansowanych technologicznie materiałów i ustrojów
do redukcji drgań w środowisku pracy" - streszczenie

 

Recenzja. prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski

Recenzja. dr bab. inż. Jan Targosz, prof. AGH

 

ENG
Jacek Zając, BEng. MSc
Doctoral thesis
"Vibroacoustic parameters of advanced materials and systems to reduce vibrations
in the work environment" - abstract

Rada Naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego Uchwałą z dnia 18 lutego 2021 r. nadała mgr inż. Jackowi ZAJĄCOWI stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.