Wykaz
Opis

Badanie interakcji człowiek-maszyna w rzeczywistości wirtualnej w zakresie bezpieczeństwa pracy na przykładzie zdalnego sterowania manipulatorem
mgr inż. Jarosław Jankowski

 

PL

mgr inż. Jarosław Jankowski

Tytuł rozprawy doktorskiej

"Badanie interakcji człowiek-maszyna w rzeczywistości wirtualnej w zakresie bezpieczeństwa pracy na przykładzie zdalnego sterowania manipulatorem" - streszczenie

 

 

Recenzja dr hab inż. Cezary Rzymkowski, prof. PW

Recenzja dr hab. inż. Robert Sitnik, prof. nzw. PW

 

 

ENG

Jarosław Jankowski, MSc Eng

Doctoral thesis

"Study of human-machine interaction in virtual reality in terms of work safety on the evample of the remote control of manipulator" - abstract

 

Rada Naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego Uchwałą z dnia 21 grudnia 2017 r. nadała mgr inż. Jarosławowi JANKOWSKIEMU stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.