Wykaz
Opis

Identyfikacja predyktorów ciężkości wypadków przy pracy, na podstawie wybranych ogólnokrajowych danych zastanych
mgr Szymon Ordysiński

 

PL

mgr Szymon Ordysiński

Tytuł rozprawy doktorskiej

"Identyfikacja predyktorów ciężkości wypadków przy pracy, na podstawie wybranych ogólnokrajowych danych zastanych"