PEROSH
 

PEROSH - Partnership for European Research in Occupational Safety and Health – jest siecią 14-tu europejskich instytutów badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. CIOP-PIB jest członkiem sieci od 2003 r. czyli od początku istnienia sieci.

Celem działania PEROSH jest współpraca i koordynacja badań poszczególnych instytutów dla osiągnięcia zdrowszego, dłuższego i bardziej produktywnego życia zawodowego pracowników w Unii Europejskiej.PEROSH współpracuje także z organami Unii Europejskiej oraz władzami poszczególnych krajów w celu wspierania opracowywania i realizacji polityki UE oraz polityki krajowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 2008 r. członkowie PEROSH realizują także wspólne projekty badawcze o tematyce znajdującej się w obszarze wspólnych zainteresowań członków sieci.

CIOP-PIB uczestniczy w realizacji następujących projektów badawczych:


 

 1. Dose-Response Relationships (DRR) for selected chemical substances
  Zależność dawka-odpowiedź dla wybranych substancji chemicznych
  (dr Lidia Zapór, dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych)

 2. Prolonging working life
  Przedłużania aktywności zawodowej
  (dr Łukasz Baka – Zakład Ergonomii)

 3. Tonal noise (Dose-response model for annoyance perception of tonal noise)
  Model dawka-odpowiedź percepcji uciążliwości hałasu tonalnego
  (dr inż. Jan Radosz – Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych)

 4. Waste workers (Occupational exposure to microorganisms as related to new waste sorting instructions and the associated reduced frequency of waste collection)
  Narażenie zawodowe na mikroorganizmy w związku z nowymi instrukcjami dotyczącymi sortowania odpadów i związaną z tym zmniejszoną częstotliwością zbierania odpadów
  (prof. Rafał Górny, dr Marcin Cyprowski – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych)

 5. Well being and work
  Zapewnienie dobrostanu w miejscu pracy
  (mgr Zofia Mockałło – Zakład Ergonomii)

 6. High-Power Spotlights Risk Assessment (HiPoSisAs)
  Ocena ryzyka związanego z reflektorami dużej mocy
  (mgr inż. Mariusz Wisełka)

 

Poniżej znajduje się lista projektów realizowanych dotychczas w ramach sieci PEROSH. CIOP-PIB uczestniczył w realizacji większości wymienionych projektów.

 

 1. Development and validation of a practical monitoring and assessment tool (MAT) for injury prevention at workplaces
 2. NANO Training (Training on emerging risks in R&D and production of new and advanced materials and nanomaterials: providing systematic approaches to deal with uncertainties)
 3. Ergo Firefighter (Assessment of comfort and ergonomics of protective clothing for firefighters vs. normative requirements in
  various European countries)
 4. Nano Exposure & Contextual Information Database (NECID)
 5. PEROSH recommendations for procedures to measure occupational physical activity and workload
 6. indIR-UV – Exposure of workers to indirect UV- and IR-radiation emitted by arcs, flames and thermal radiators
 7. Futures project
 8. Dimensional comparability of physical working conditions as covered in European monitoring questionnaires
 9. Survey Development and Cross Culture Methodology
 10. Exposure measurements and risk assessment of manufactured materials-nanoparticles (Nanodustiness project)
 11. OSH Evidence – Clearinghouse of Systematic Reviews 2009-2015
 12. Safety culture and accidents: Promotion of zero accident vision
 13. Ageing of the workforce
 14. Determination of Workplace Protection Factors for Respiratory Protective Devices
 15. Hazard identification and engineered nanoparticles (NANoREG project)
 16. Concept of integration of ambient intelligence solutions for safety and health towards smart factories
 17. Health Impact Assessment for Occupational Respiratory Diseases

Członkowie sieci PEROSH

Instytuty członkowskie sieci PEROSH są czołowymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich krajach. Ściśle współpracują lub są powiązane ze strukturami rządowymi, ministerstwami oraz partnerami społecznymi.

 

Więcej informacji na temat działalności sieci PEROSH można znaleźć na stronie internetowej:

https://perosh.eu/