Wykaz
Opis

Złoty medal 55 Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS EUREKA 2006” za AUTOMATYCZNY FILTR SPAWALNICZY Z OSŁONĄ FOTOCHROMOWĄ