Wykaz
Opis

II nagroda w kategorii „Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości” w konkursie przeprowadzonym podczas II Międzynarodowej Wystawy Produktu Lokalnego w Iławie