Wykaz
Opis

Determinanty niepewności pomiaru promieniowania UV źródeł technologicznych
mgr inż. Andrzej Rybczyński

 

PL

mgr inż. Andrzej Rybczyński

Tytuł rozprawy doktorskiej

"Determinanty niepewności pomiaru promieniowania UV źródeł technologicznych" - streszczenie

 

 

Recenzja prof dr hab. inż. Remigiusz J. Rak

Recenzja dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB