Wykaz
Opis

Techniki rzeczywistości wirtualnej, relacyjne bazy danych i techniki obiektowe w budowie i wykorzystaniu symulatorów maszyn
mgr inż. Dariusz Kalwasiński

 

PL

mgr inż. Dariusz Kalwasiński

Tytuł rozprawy doktorskiej

"Techniki rzeczywistości wirtualnej, relacyjne bazy danych i techniki obiektowe w budowie i wykorzystaniu symulatorów maszyn" - streszczenie

 

 

Recenzja prof dr hab. Jerzy Pokojski

Recenzja dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. PŚ

 

 

ENG

Dariusz Kalwasiński, MSc Eng

Doctoral thesis

"Virtual reality techniques, relational databases and field techniques in the construction and use of machine simulators"  - abstract