Stanowiska pracy
BHP, A NANOTECHNOLOGIE
 

BHP  A  NANOTECHNOLOGIE

 

 

 W ostatnich latach zauważalny jest ogromny  postęp w dziedzinie nanotechnologii. Jej produkty  są wytwarzane i stosowane w wielu bardzo zróżnicowanych sekcjach gospodarki, takich jak elektronika, budownictwo, biomedycyna, przemysł  włókienniczy, motoryzacyjny, spożywczy, energetyczny, farmaceutyczny, chemiczny, kosmetyczny  i in.
O dynamice rozwoju nanotechnologii  mogą świadczyć również nakłady finansowe  na rozwój badań na przestrzeni ostatnich lat  i zaplanowane na najbliższą przyszłość: w 2007 r.  rynek nanotechnologiczny szacowano na ok. 2,3  mld USD, w roku 2011 - na ok. 4 mld, natomiast  w 2015 r. ma już osiągnąć 81 mld dolarów [1,2].  Produkty nanotechnologii niosą ze sobą,  zdaniem naukowców, oprócz szerokich możliwości aplikacyjnych również nowe, niedostatecznie  poznane zagrożenia dla człowieka i środowiska,  w tym środowiska pracy. Według raportu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU  OSHA) nanomateriały i nanotechnologie są postrzegane jako jedno z głównych nowych zagrożeń dla  zdrowia pracowników [3],  W artykule przedstawiono problemy i niezbędne działania, jakie należy podjąć w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wytwarzania i przetwarzania produktów nanotechnologii.