Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Czasopismo Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy jest wydawnictwem Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, wydawanym od 1985 r.  (pierwszych 10 zeszytów ukazało się pod tytułem Biuletyn  Międzyresortowej Komisji do Spraw Aktualizacji Wykazu Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy).

Opublikowanie w kwartalniku dokumentacji substancji szkodliwych  wraz z wartościami NDS - przed ich opublikowaniem w rozporządzeniu -  pozwala na podjęcie w zakładach pracy, które produkują, magazynują lub stosują szkodliwe substancje, określonych działań chroniących zdrowie i życie pracowników. Publikacja jest niezbędna do oceny zagrożeń szkodliwymi substancjami w środowisku pracy oraz ustalenia odpowiedniej profilaktyki.

W kwartalniku są publikowane:
1) artykuły źródłowe/przeglądowe,
2) dokumentacje – monograficzne opracowania dotyczące czynników chemicznych i fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich szkodliwego oddziaływania na organizm człowieka w środowisku pracy, a także z uzasadnieniem zaproponowanych i przyjętych w Polsce wartości ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) i najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN),
3) metody oznaczania czynników chemicznych i fizycznych na stanowiskach pracy,
4) sprawozdania z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.
 
Pełne teksty artykułów są udostępniane na stronie internetowej CIOP-PIB wraz z ukazaniem się nowego numeru kwartalnika.

Artykuły opublikowane w kwartalniku są kierowane do odbiorców z resortów: zdrowia, pracy, gospodarki, rolnictwa oraz Państwowej Inspekcji Pracy, instytutów naukowych, pracodawców oraz służb odpowiedzialnych za profilaktykę medyczną, techniczną i kształtowanie bezpiecznych dla człowieka warunków pracy.
 

Kwartalnik  Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy jest indeksowany w bazach czasopism naukowych:  ARIANTA,  BazTech, CISDOC, Chemical Abstracts, Index Copernicus oraz OSH UPDATE.

ISSN 1231-868X

REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR

dr Małgorzata Pośniak  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, PolskaREDAKTORZY / CO-EDITORS

prof. dr hab. Sławomir Czerczak Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polska

dr Jolanta Skowroń Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Polska

prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak Politechnika Warszawska, PolskaRADA NAUKOWA / EDITORIAL BOARD

Michael Chereisky Institute for Occupational Safety and Hygiene, Izrael

prof. Christian Giguere  University of Ottawa, Kanada

prof. dr hab. n. med. Rafał L. Gorny Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Polska

prof. Michaela Ivanowa National Center of Public Health and Analyses, Bułgaria

prof. dr hab. Joanna Jurewicz Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polska

dr Wojciech Karlik Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska

dr Christoph Kling Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Niemcy

mgr inż. Katarzyna Konieczko Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polska

prof. dr hab. inż. Janusz Kowal Akademia Gorniczo-Hutnicza, Polska

dr Ferenc Kudasz National Public Health Center, Węgry

mgr inż. Małgorzata Kupczewska-Dobecka Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polska

dr Paolo Lauriola Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Niemcy

prof. Len Levy Cranfield University, Wielka Brytania

prof. dr hab. Jan Ludwicki Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Polska

dr hab. Marta Mendel Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska

prof. Dhanesh N. Manik Indiaro Institute of Technology Bombay, Indie

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko Politechnika Warszawska, Polska

dr hab. inż. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polska

dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. CIOP-PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Polska

prof. Diana Ioana Popescu Technical University of Cluj-Napoca, Rumunia

dr Benedicte La Rocca Institut National de Recherche et de Securite, Francja

dr Tiina Santonen Finnish Institute of Occupational Health, Finlandia

prof. dr hab. Andrzej Sapota Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska

dr Nobuyuki Shibata National Institute of Occupational Safety and Health, Japonia

mgr Jerzy Sternal Ekoanalityka – Laboratorium, Polska

dr Kyriakoula Ziegler-Skylakakis Technische Universitat Munchen, Niemcy


REDAKTORZY DZIAŁOWI / ASSOCIATE EDITORS

dr hab. J. Bugajska, prof. CIOP-PIB; dr hab. inż. Jolanta Karpowicz; dr inż. Jan Radosz;

dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. CIOP-PIB; dr Lidia Zapor

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, PolskaREDAKTORZY STATYSTYCZNI / STATISTICS EDITORS

dr Sylwia Bedyńska SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska

mgr inż. Wojciech Sobala Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polska


ZESPÓŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL OFFICE

mgr Krystyna Lewandowska (kierownik redakcji, redaktor)

mgr Izabela Izdebska (redaktor)

 
KONTAKT DO REDAKCJI
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16 , 00-701 Warszawa
Redakcja kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
Tel.:  22 623 36 82; e-mail: pimosp@ciop.pl


Wydawca
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Adres: ul. Czerniakowska 16 , 00-701 Warszawa
Tel.: + 22 623-36-98, + 22 623-36-82; Fax: + 22 6233693
Zamówienia, zawierające nazwę i adres zakładu, numer NIP oraz imię i nazwisko zamawiającego, prosimy kierować na adres Instytutu lub za pośrednictwem faxu (+4822 623 36 93) bądź poczty elektronicznej
e-mail: wydawnictwa@ciop.pl

Płatne przelewem po otrzymaniu faktury. Przesyłka może być wysłana na Państwa życzenie za zaliczeniem pocztowym
 

Streszczenia roczników
2022 - 2001
Wybierz rocznikWybierz numer