Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pt.: "Miejsce pracy jako obszar działań edukacyjnych"
5 września 2019 r., Warszawa, CIOP-PIB

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)
organizuje Seminarium pt.:

 

"Miejsce pracy jako obszar działań edukacyjnych"

Termin seminarium:

 5 września 2019 r.

Miejsce: CIOP-PIB, Warszawa, ul. Czerniakowska 16

 

Do udziału w seminarium zapraszamy pracodawców, pracowników służby BHP, osoby organizujące szkolenia oraz wszystkich zainteresowanych.

W trakcie seminarium przestawione zostaną informacje na temat m. in.:

  1. Potrzeb szkoleniowych pracowników w wieku 50+ oraz zalecanych metod uczenia w tej grupie
  2. Zachowań zdrowotnych mężczyzn w wieku aktywności zawodowych oraz wskazówek do tworzenia programów edukacji zdrowotnej w miejscu pracy

Dodatkowo, podczas seminarium zaprezentowane i przedyskutowane zostaną następujące materiały:

 

  1. Poradnik dotyczący wspierania procesu uczenia się osób 50+ wraz z listą kontrolną
  2. Program edukacyjny oraz mini poradnik dla mężczyzn dotyczący prozdrowotnego stylu życia

Rozpoczęcie seminarium: godz. 10.00. Czas trwania seminarium szacowany jest na 4 godziny.


Udział w seminarium jest bezpłatny.


Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 sierpnia 2019 r.


Kontakt:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kapaw@ciop.pl lub kahil@ciop.pl