Prace CIOP-PIB - Hałas i drgania

Hałas

Prezentowane na na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają najważniejsze zagadnienia związane z występowaniem hałasu w środowisku pracy, w szczególności: zagrożenia związane z hałasem i skutki narażenia na hałas dla organizmu człowieka, wymogi przepisów prawa...

Drgania mechaniczne

Prezentowane na na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają najważniejsze zagadnienia związane z występowaniem drgań mechanicznych w środowisku pracy, w szczególności: zagrożenia związane z drganiami i skutki narażenia na drgania dla organizmu człowieka, wymogi...

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Wyniki prac badawczych - Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Zadanie 2.SP.06: Opracowanie naręcznego skanera otoczenia dla osób niewidomych i słabowidzących

Pracownia Przetwarzania Dźwięku
mgr inż. Grzegorz Szczepański

Zadanie 2.SP.01: Ocena narażenia na drgania mechaniczne pracowników wykorzystujących pojazdy terenowe typu ATV oraz zalecenia do profilaktyki

Pracownia Drgań Mechanicznych
dr inż Piotr Kowalski, dr inż. Jacek Zając,
inż. Adrian Alikowski

Więcej wyników prac badawczych

Wydawnictwa i inne

 
0
0
0
0
3
7
8
1