Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Czynniki zagrożeń zawodowych
HAŁAS I DRGANIA
 
Podstawowe informacje dotyczące HAŁASU w środowisku pracy udostępniono w serwisie pn. „Bezpieczniej” - wspomagającym prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń środowiskowych.
Mamy nadzieję, że udostępniona tu wiedza, na którą składają się informacyjne materiały merytoryczne, materiały szkoleniowe, prezentacje multimedialne oraz narzędzia komputerowe, ułatwi podejmowanie skutecznych działań ukierunkowanych na eliminację zagrożenia HAŁASEM oraz złagodzenie skutków ich szkodliwego oddziaływania na człowieka.
       
     
 
 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy