Badania, wzorcowanie i usługi

Wprowadzenie

Badania

Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP–PIB posiada akredytację w ramach krajowego systemu oceny zgodności od dnia 15 listopada 1995 r. W ramach udzielonej akredytacji działalność laboratoriów badawczych Instytutu obejmuje następujące dziedziny...

Więcej informacji

Zobacz także:

Badania psychologiczne kierowców

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP