Badania, wzorcowanie i usługi
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Badania, wzorcowanie i usługi

Badania, wzorcowanie i usługi

BADANIA

Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP–PIB posiada akredytację w ramach krajowego systemu oceny zgodności od dnia 15 listopada 1995 r. W ramach udzielonej akredytacji działalność laboratoriów badawczych Instytutu obejmuje następujące dziedziny...

Więcej informacji

Pomiarowe
- wzorcowanie

Eksperckie

Informacyjne