Certyfikacja środków ochrony indywidualnej

Wprowadzenie

Środki ochrony indywidualnej mogą być udostępniane na rynku unijnym tylko wówczas, gdy są one zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, jeśli nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych lub rzeczy oraz o ile są właściwie utrzymywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.

 
0
0
0
1
4
4
2
9